Primăria Orașului Criuleni http://primariacriuleni.md Planul de achiziții pentru anul 2019 http://primariacriuleni.md/ro/topost/375 Thu, 14 Mar 2019 16:10:07 +0200 Consultări publice http://primariacriuleni.md/ro/topost/374 La data de 17 decembrie 2018, ora 14:00 în incinta Bibliotecii Publice T. Isac Criuleni, str. I. Șevciuc nr.1, va avea loc consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința ordinară din 20 decembrie 2018. Fri, 14 Dec 2018 09:33:29 +0200 Planul de acțiuni de interes comunitar an. 2018 http://primariacriuleni.md/ro/topost/370 Mon, 26 Mar 2018 13:16:47 +0300 Plan de acțiuni de interes comunitar pentru anul 2018 http://primariacriuleni.md/ro/topost/369 Mon, 26 Mar 2018 12:51:00 +0300 Ședința Consiliului Orășenesc Criuleni se convoacă pentru ziua de 22.02.2018, ora 10-00 http://primariacriuleni.md/ro/topost/368 Tue, 20 Feb 2018 14:23:21 +0200 Planul de achiziții pentru anul 2018 http://primariacriuleni.md/ro/topost/367                                                                                                                                                                                                                                Anexa nr.1 La Regulamentul cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice                                                                                                                                                                                                             Planul de achiziții pentru anul 2018 Primăria orașului Criuleni   Nr.d/o Expunerea obiectului de achiziție Cod CPV Valoarea estimată fără TVA(lei) Procedura de achiziție aplicabilă Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică 01 Distribuție de energie electrică 65310000-9 695835,00 Valoare mică Ianuarie-decembrie 02 Furnizarea și achitarea consumului de gaze naturale.   65000000-3   630000,00   Valoare mică   Ianuarie-decembrie 03 Servicii de telefonie fixă 64200000-8 31750,00 Valoare mică Ianuarie-decembrie 04 Servicii de internet 74216000-3 30835,00 Valoare mică Ianuarie-decembrie 05 Servicii de internet- flășca( muzeu) 74200000-4 1085-00 Valoare mică Ianuarie-decembrie 06 Servicii de telefonie mobilă 64211000-8 2666,00 Valoare mică Ianuarie-decembrie 07 Curățenia sanitară și amenajarea teritoriului   90910000-9   400000,00    COP   08 Aprovizionarea cu apă potabilă și evacuarea  apelor reziduale   41110000-3   173580,00   Valoare mică   Ianuarie-decembrie 09 Evacuarea deșeurilor 90512000-9 22085,00 Valoare mică Ianuarie-decembrie 10 Servicii de deservire a drumurilor 45233140-2 58335,00 Valoare mică Ianuarie -decembrie 11 Servicii de igienizare 90000000-7 3708,00 Valoare mică Ianuarie-decembrie 12 Produse alimentare pentru alimentația copiilor,inclusiv;   15000000-8       Licitație publică    ... Tue, 06 Feb 2018 10:11:36 +0200 Se convoacă Ședința Consiliului Orășenesc Criuleni pentru data de 12.01.2018 http://primariacriuleni.md/ro/topost/366 Tue, 09 Jan 2018 15:05:40 +0200 Programul pentru 19 septembrie http://primariacriuleni.md/ro/topost/365 Mon, 18 Sep 2017 07:52:11 +0300 Dialog cu cetățenii http://primariacriuleni.md/ro/topost/364    Dialog cu cetățenii. Dragi cetățeni, vreau să încep discuția despre starea drumurilor și posibilitățile financiare ale primăriei de a reabilita cît de cît starea lor. Dacă ne referim la anii precedenți, posibilitățile primăriei erau nule deoarece surse financiare în bugetul local nu erau prevăzute, deaceia cu surse mici erau îndeplinite lucrări doar de nivelare. Pentru anul 2017, prin Legea Bugetului de Stat, primăriei Criuleni i s-au alocat din fondul rutier 958,8 mii lei. Prin decizia Consiliului  orășenesc  nr.3/2 din12 aprilie 2017, volumul bugetului  local a fost corelat, majorînd veniturile și cheltuielile cu suma nominalizată. Suma dată trebuie să fie utilizată în anul bugetar 2017. Pentru a stabili care străzi le reparăm în acest an, pe 13 iunie am adunat consilierii ca să ne determinăm. Am stabilit împreună să reparăm capital drumul de acces la grădinița „Spicușor” cu trotuare pentru pietoni, de pe strada Ștefan cel Mare și după posibilități reparația curentă (plombarea) tot pe această stradă pe porțiunea de la strada 31 august pînă la Spitalul raional. Drumurile pe tot teritoriul primăriei sunt întro stare deplorabilă, deaceia solicit și aștept propunerile dumneavoastră pentru a stabili ordinea reabilitării drumurilor în teritoriul Primăriei, utilizînd eficient banii din fondul rutier, care sper... Wed, 12 Jul 2017 12:41:19 +0300 Ședința Consiliului Orășenesc Criuleni din 07.03.2017 http://primariacriuleni.md/ro/topost/363 Consiliul Orășenesc Criuleni se convoacă în ședința ordinară pentru ziua de 07 martie 2017, ora 10.00 în sala de ședințe a Primăriei orașului Criuleni. Fri, 03 Mar 2017 09:47:45 +0200 Dezbateri publice http://primariacriuleni.md/ro/topost/362 Primăria or. Criuleni vă informează despre organizarea la data de 03 martie 2017 ora 15-00, a dezbaterilor publice în incinta Bibliotecii Publice "Tamara Isac" or. Criuleni, etajul 1. Tema care va fi discutată este construcția centralei fotovoltaice în orașul Criuleni. Wed, 01 Mar 2017 11:59:50 +0200 Concurs pentru ocuparea funcţiei temporar vacante http://primariacriuleni.md/ro/topost/361 Primăria Criuleni anunţă că termenul limită de depunerea dosarului pentru ocuparea funcţiei temporar vacante de specialist pentru reglementarea regimului funciar este 31 ianuarie 2017 Fri, 27 Jan 2017 14:13:55 +0200 ŞEDINŢA CONSILIULUI ORĂŞENESC CRIULENI VA AVEA LOC LA 15.12.2016 http://primariacriuleni.md/ro/topost/360 Mon, 12 Dec 2016 11:55:11 +0200 Un nou teren de joacă la Criuleni http://primariacriuleni.md/ro/topost/359 http://www.edelweiss.md/ro/parcurile-edelweiss/un-nou-loc-de-joaca-pentru-copiii-din-criuleni/ Fri, 12 Aug 2016 10:16:33 +0300 Şedinţa Consiliului Orăşenesc Criuleni http://primariacriuleni.md/ro/topost/358 Şedinţa Consiliului Orăşenesc Criuleni va avea loc la data 13.06.2016 Fri, 10 Jun 2016 09:25:16 +0300 Primăria or. Criuleni ATENŢIONEAZĂ http://primariacriuleni.md/ro/topost/357 Mon, 18 Apr 2016 13:01:02 +0300 Înverzim oraşul Criuleni http://primariacriuleni.md/ro/topost/356 Mon, 04 Apr 2016 10:22:16 +0300 Primăria oraşului Criuleni atenţionează toţi cetăţenii http://primariacriuleni.md/ro/topost/355 http://www.ansvsa.ro/upload/admin/altele/Poster_Pesta_Porcina_Africana.pdf Mon, 04 Apr 2016 09:15:27 +0300 Ajutor umanitar din România pentru oraşul Criuleni http://primariacriuleni.md/ro/topost/354 Thu, 31 Mar 2016 13:26:45 +0300 bugetul or. Criuleni anul 2015 http://primariacriuleni.md/ro/topost/353 Fri, 30 Oct 2015 16:18:09 +0200 certificat de componenta familiei http://primariacriuleni.md/ro/topost/347 Mon, 25 May 2015 08:36:23 +0300 Centrul de creaţie şi agrement pentru copii http://primariacriuleni.md/ro/topost/344 Thu, 07 May 2015 13:18:30 +0300 Muzeul etnografic http://primariacriuleni.md/ro/topost/343 Thu, 07 May 2015 13:18:10 +0300 Centrul de Cultură şi Tineret "Grigore Sîrbu" http://primariacriuleni.md/ro/topost/342 Thu, 07 May 2015 13:17:36 +0300 Şcoala Sportivă pentru copii http://primariacriuleni.md/ro/topost/341 Thu, 07 May 2015 13:15:47 +0300 Şcoala de Arte pentru copii http://primariacriuleni.md/ro/topost/340 Thu, 07 May 2015 13:15:23 +0300 Biblioteca Publică http://primariacriuleni.md/ro/topost/339 Thu, 07 May 2015 13:14:51 +0300 Grădiniţa de copii „Spicuşor" http://primariacriuleni.md/ro/topost/338 Thu, 07 May 2015 13:14:21 +0300 Liceul Teoretic http://primariacriuleni.md/ro/topost/337 Thu, 07 May 2015 13:13:48 +0300 Grădinița de copii Mesteacănul http://primariacriuleni.md/ro/topost/336 Thu, 07 May 2015 13:13:15 +0300 Şcoala Primară Criuleni http://primariacriuleni.md/ro/topost/335 Thu, 07 May 2015 13:12:36 +0300 Şcoala profesională polivalentă nr. 2 http://primariacriuleni.md/ro/topost/334 Thu, 07 May 2015 13:11:59 +0300 Şcoala profesională polivalentă nr. 1 http://primariacriuleni.md/ro/topost/333 Thu, 07 May 2015 13:11:11 +0300 Dizolvarea consiliului local http://primariacriuleni.md/ro/topost/329 (1) Consiliul local poate fi dizolvat înainte de expirarea termenului dacă: acesta a adoptat în mod deliberat decizii repetate în aceeaşi materie, care au fost anulate de către instanţa de contencios administrativ, prin hotărîri definitive, întrucît încălcau grav prevederile Constituţiei sau ale legislaţiei în vigoare; numărul consilierilor s-a redus sub jumătate din numărul stabilit la art.11; acesta nu a adoptat nici o decizie timp de 6 luni consecutiv, indiferent de numărul şedinţelor. (2) În cazul prevăzut la alin.(1) lit.a), oficiul teritorial al Cancelariei de Stat sau, după caz, primarul ori Guvernul este în drept să se adreseze în instanţă de judecată pentru constatarea circumstanţelor care justifică dizolvarea consiliului local. (3) Dizolvarea de drept a consiliului local în condiţiile alin.(1) lit.b) şi c) se constată de către primar şi se notifică în scris, în termen de cel mult 10 zile de la data dizolvării, Comisiei Electorale Centrale, care stabileşte data desfăşurării alegerilor locale noi. (4) Parlamentul dizolvă consiliul local, la propunerea motivată a primarului sau a Guvernului, în temeiul unei hotărîri judecătoreşti definitive, pronunţate în condiţiile alin.(2), prin care au fost constatate circumstanţele care justifică dizolvarea. (5) Data desfăşurării alegerilor pentru noua componenţă a consiliului local se stabileşte de Comisia Electorală... Thu, 07 May 2015 10:37:25 +0300 Încetarea înainte de termen a mandatului de consilier http://primariacriuleni.md/ro/topost/328 (1) Mandatul consilierului se ridică de către consiliu în caz de: încălcare de către consilier a Constituţiei, fapt confirmat prin hotărîre judecătorească definitivă; intrare în vigoare a sentinţei de condamnare la privaţiune de libertate sau a sentinţei prin care se interzice de a ocupa funcţia de consilier; absenţă fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului. (2) Consilierul poate ataca decizia de ridicare a mandatului în instanţa de contencios administrativ. (3) În caz de deces al consilierului, secretarul consiliului local, în termen de 15 zile calendaristice, informează Comisia Electorală Centrală care declară vacant mandatul consilierului decedat. (4) Mandatul se consideră vacant de îndată ce decizia cu privire la ridicarea lui în condiţiile alin.(1) a fost adusă la cunoştinţă consilierului vizat. În cazul în care comunicarea deciziei este imposibilă, mandatul se consideră vacant din momentul adoptării deciziei. Thu, 07 May 2015 10:36:43 +0300 Răspunderea consilierilor în consiliul local http://primariacriuleni.md/ro/topost/327 (1) Consilierii răspund solidar pentru activitatea consiliului local şi pentru deciziile acestuia pe care le-au votat. (2) Fiecare consilier poartă răspundere juridică, conform legislaţiei în vigoare, pentru propria activitate desfăşurată în exercitarea mandatului. (3) La cererea consilierului, votul şi opinia lui separată pot fi consemnate în procesul-verbal al şedinţei. În aceste cazuri, faţă de consilierul care şi-a consemnat opinia separată şi dezacordul cu decizia adoptată de consiliu nu se aplică prevederile alin.(1). Thu, 07 May 2015 10:35:57 +0300 Examinarea problemelor în şedinţa consiliului local http://primariacriuleni.md/ro/topost/326 (1) Problemele de pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local se examinează de către acesta dacă sînt însoţite de avizul sau raportul comisiei de specialitate a consiliului şi, după caz, de raportul sau avizul primăriei şi/sau al subdiviziunii de resort a serviciului public descentralizat sau a celui desconcentrat, precum şi de sinteza recomandărilor recepţionate în cadrul consultării publice. (2) Prin derogare de la prevederile alin.(1), problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local, în cazurile prevăzute la art.16 alin.(4), se examinează şi asupra lor se adoptă decizii în lipsa materialelor indicate la alin.(1). (3) Dezbaterile din şedinţa consiliului local se consemnează într-un proces-verbal. (4) Procesul-verbal şi documentele examinate în şedinţă se depun într-un dosar special, numerotat, sigilat şi semnat de preşedintele şedinţei şi de secretarul consiliului local. Thu, 07 May 2015 10:35:20 +0300 Limitarea dreptului de vot http://primariacriuleni.md/ro/topost/325 (1) Consilierul poate fi prezent la şedinţa consiliului, însă nu participă la adoptarea deciziilor în condiţiile existenţei unui conflict de interese, atunci cînd: el personal, soţia (soţul), copiii, părinţii săi au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii; este conducător sau membru al organelor de conducere ale întreprinderii, instituţiei, organizaţiei sau ale filialelor şi reprezentanţelor acestora, în a căror privinţă se adoptă decizia; se află în situaţie de incompatibilitate, conform prezentei legi şi Legii privind statutul alesului local, iar incompatibilitatea durează mai mult de 30 de zile de la data apariţiei. (2) Deciziile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin.(1) pot fi declarate nule, în condiţiile legii, de către instanţa de contencios administrativ. Thu, 07 May 2015 10:34:37 +0300 Semnarea şi intrarea în vigoare a deciziilor consiliului local http://primariacriuleni.md/ro/topost/324 (1) Deciziile consiliului local se semnează, în cel mult 5 zile de la data desfăşurării şedinţei lui, de preşedintele acesteia şi se contrasemnează de secretarul consiliului. Deciziile privind numirea şi încetarea raporturilor de serviciu ale secretarului consiliului nu se contrasemnează. Pentru fiecare şedinţă, consiliul desemnează un consilier care va semna decizia consiliului în cazul în care preşedintele şedinţei se va afla în imposibilitatea de a o semna. (2) În cazul în care secretarul consiliului consideră că decizia consiliului este ilegală, el este în drept să nu o contrasemneze şi să solicite consiliului reexaminarea acestei decizii. (3) Secretarul consiliului va remite decizia consiliului local primarului şi, în cazurile prevăzute de lege, oficiului teritorial al Cancelariei de Stat în cel mult 5 zile după data semnării. (4) În cazul în care consideră că decizia consiliului local este ilegală, primarul sesizează oficiul teritorial al Cancelariei de Stat şi/sau instanţa de contencios administrativ. (5) Deciziile cu caracter normativ intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică prin publicare sau prin afişare în locuri publice, iar cele cu caracter individual - la data comunicării persoanelor vizate. Thu, 07 May 2015 10:33:50 +0300 Caracterul deliberativ al şedinţei http://primariacriuleni.md/ro/topost/323 (1) Prezenţa consilierilor la şedinţa consiliului local este obligatorie. (2) Şedinţa consiliului local este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi majoritatea consilierilor aleşi. (3) În realizarea competenţelor sale, consiliul local adoptă decizii cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, cu excepţia cazurilor în care legea sau regulamentul consiliului cere un număr mai mare de voturi. În cazul parităţii de voturi, nu se adoptă nici o decizie, dezbaterile fiind reluate în şedinţa următoare. (4) Deciziile privind aprobarea bugetului local, administrarea bunurilor proprietate a satului (comunei), oraşului (municipiului), stabilirea cuantumului taxelor şi impozitelor locale, planificarea dezvoltării localităţilor şi amenajării teritoriului, asocierea cu alte consilii, instituţii publice din ţară sau din străinătate se adoptă cu votul majorităţii consilierilor aleşi. (5) Deciziile privind iniţierea revocării primarului se adoptă cu votul a două treimi din numărul consilierilor aleşi. (6) Consiliul local poate stabili adoptarea unor decizii prin vot secret sau prin vot nominal. (7) Proiectele de decizii sînt propuse de consilieri şi/sau de primar. Thu, 07 May 2015 10:33:28 +0300 Ordinea de zi a şedinţei http://primariacriuleni.md/ro/topost/322 (1) Şedinţa consiliului se desfăşoară conform ordinii de zi propuse de primar sau de consilierii care, în condiţiile art.16, au cerut convocarea lui. (2) Modificarea sau completarea ordinii de zi se admite numai la începutul şedinţei şi se efectuează cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, respectîndu-se prevederile art.22 alin.(1). Thu, 07 May 2015 10:32:37 +0300 Transparenţa şedinţelor http://primariacriuleni.md/ro/topost/321 (1) Şedinţele consiliului local sînt publice. (2) Orice persoană interesată poate asista la şedinţele consiliului local. (3) Cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea şi alte părţi interesate au dreptul: de a participa, în condiţiile legii, la orice etapă a procesului decizional; de a avea acces la informaţiile privind bugetul localităţii şi modul de utilizare a resurselor bugetare, la proiectele de decizii şi la ordinea de zi a şedinţelor consiliului local şi ale primăriei; de a propune iniţierea elaborării şi adoptării unor decizii; de a prezenta autorităţilor publice locale recomandări, în nume propriu sau în numele unor grupuri de locuitori ai colectivităţilor respective, privind diverse proiecte de decizie supuse dezbaterilor. (4) Autorităţile publice locale şi funcţionarii publici ai unităţilor administrativ-teritoriale respective sînt obligaţi să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea posibilităţilor efective de participare a cetăţenilor , a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea şi a altor părţi interesate la procesul decizional, inclusiv prin intermediul: informării adecvate şi în timp util asupra subiectelor dezbătute de consiliul local; recepţionării şi examinării, în timp util, a tuturor recomandărilor, sesizărilor, scrisorilor, adresate de către cetăţeni autorităţilor lor reprezentative, la elaborarea proiectelor de decizii sau a programelor de activitate promovării unei politici de comunicare şi... Thu, 07 May 2015 10:30:54 +0300 Convocarea consiliului local http://primariacriuleni.md/ro/topost/320 (1) Consiliul local se întruneşte în şedinţă ordinară o dată la 3 luni, la convocarea primarului, cu excepţia primei şedinţe. (2) Consiliul local se poate întruni în şedinţă extraordinară, cu ordinea de zi propusă, ori de cîte ori este necesar, la cererea primarului sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi. (3) Convocarea consiliului local se face cu cel puţin 5 zile înainte de şedinţa ordinară şi cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţa extraordinară. (4) În cazuri de maximă urgenţă - calamităţi naturale, catastrofe, incendii, epidemii, epifitotii, epizootii şi alte situaţii excepţionale similare - determinată de interesele locuitorilor satului (comunei), oraşului (municipiului), convocarea consiliului local se poate face de îndată. (5) Convocarea consiliului local se face prin dispoziţie a primarului sau, în cazul în care acesta se află în imposibilitatea de a convoca consiliul, a viceprimarului. Dacă primarul sau viceprimarul refuză convocarea consiliului local, cu ordinea de zi propusă, acesta este convocat de un grup de cel puţin o treime din consilierii aleşi. În înştiinţarea convocării în şedinţă, care se expediază consilierilor, se indică ordinea de zi, data, ora şi locul desfăşurării şedinţei. (6) Ordinea de zi se aduce la cunoştinţă locuitorilor satului (comunei), oraşului (municipiului)... Thu, 07 May 2015 10:29:45 +0300 Mandatul consiliului local http://primariacriuleni.md/ro/topost/319 (1) Durata mandatului consiliului local este stabilită de Codul electoral. (2) Consiliul local îşi exercită mandatul de la data declarării ca legal constituit pînă la data constituirii legale a consiliului nou-ales. (3) Mandatul consiliului local poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă. Thu, 07 May 2015 10:28:57 +0300 Competenţele de bază ale consiliilor locale http://primariacriuleni.md/ro/topost/318 (1) Consiliul local are drept de iniţiativă şi decide, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care ţin de competenţa altor autorităţi publice. (2) Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi stabilite la art.4 al Legii privind descentralizarea administrativă, consiliul local realizează următoarele competenţe: a) decide punerea în aplicare şi modificarea, în limitele competenţei sale, a impozitelor şi taxelor locale, a modului şi a termenelor de plată a acestora, precum şi acordarea de facilităţi pe parcursul anului bugetar; b) administrează bunurile domeniului public şi ale celui privat ale satului (comunei), oraşului (municipiului); c) decide darea în administrare, concesionarea, darea în arendă ori în locaţiune a bunurilor domeniului public al satului (comunei), oraşului (municipiului), după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii; d) decide vînzarea, privatizarea, concesionarea sau darea în arendă ori în locaţiune a bunurilor domeniului privat al satului (comunei), oraşului (municipiului), după caz, în condiţiile legii; e) decide atribuirea şi propune schimbarea destinaţiei terenurilor proprietate a satului (comunei), oraşului (municipiului), după caz, în condiţiile legii; f) decide asupra lucrărilor de proiectare, construcţie, întreţinere şi modernizare a drumurilor, podurilor, fondului locativ în condiţiile... Thu, 07 May 2015 10:25:07 +0300 Constituirea consiliilor locale http://primariacriuleni.md/ro/topost/317 (1) Consiliul local este legal constituit dacă sînt validate mandatele a cel puţin două treimi din numărul de consilieri specificat la art.11. (2) Consiliul local se întruneşte în şedinţă de constituire în termen de 20 de zile calendaristice de la data validării mandatelor de consilier. Consilierii din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul întîi se convoacă în primă şedinţă prin hotărîre a consiliului electoral de circumscripţie. Consiliul electoral de circumscripţie notifică Comisiei Electorale Centrale prima convocare a consiliului local. (3) Şedinţa consiliului este deliberativă dacă la ea participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. În cazul în care nu poate fi asigurată această majoritate, şedinţa se va ţine peste 3 zile calendaristice, respectîndu-se aceleaşi condiţii. Dacă nici la a doua convocare şedinţa nu este deliberativă, se va proceda la o nouă convocare, peste 3 zile calendaristice. La această nouă, a treia, convocare, şedinţa va fi deliberativă dacă se va asigura prezenţa majorităţii consilierilor aleşi. În situaţia în care, din cauza absenţei nemotivate a consilierilor, consiliul nu se va putea întruni nici la ultima convocare, el se consideră dizolvat de drept. (31) La şedinţa de constituire se dezbat doar chestiunile incluse pe ordinea de zi referitoare la: aducerea la cunoştinţă a... Thu, 07 May 2015 10:23:40 +0300 Componenţa şi numărul de consilieri http://primariacriuleni.md/ro/topost/316 Consiliile locale sînt compuse din consilieri aleşi în condiţiile Codului electoral. Numărul de consilieri se stabileşte în funcţie de numărul de locuitori ai unităţii administrativ-teritoriale la data de 1 ianuarie a anului în care au loc alegerile, conform datelor statistice, după cum urmează:     Numărul de locuitori ai unităţii                           Numărul de     administrativ-teritoriale                                      consilieri     pînă la 1 500                                                          9     între 1 501 şi 2 500                                                11     între 2 501 şi 5 000                                                13     între 5 001 şi 7 000                                                15     între 7 001 şi 10 000                                              17     între 10 001 şi 20 000                                             23     între 20 001 şi 50 000                                             27     între 50 001 şi 100 000                                           33     între 100 001 şi 200 000                                         35     peste 200 000                                                        43 Thu, 07 May 2015 10:21:32 +0300 LEGE Nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală http://primariacriuleni.md/ro/topost/331 Thu, 19 Mar 2015 11:43:12 +0200 LEGE Nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional http://primariacriuleni.md/ro/topost/330 Thu, 12 Jun 2014 10:42:18 +0300 LEGE Nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public http://primariacriuleni.md/ro/topost/332 Fri, 22 Mar 2013 11:43:52 +0200