Primăria or. Criuleni (bd. Biruinţa 12) anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de:

  • Specialist (pentru reglementarea regimului funciar).

Persoanele interesate nu mai tîrziu de 31 ianuarie 2017, inclusiv, depun dosarul de concurs:

  1. formularul de participare;
  2. copia buletinului de identitate;
  3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
  4. copia carnetului de muncă;
  5. declaraţia pe propria răspundere  privind absenţa antecedentelor penale.

      Cazierul judiciar va fi prezentat şi anexat la dosarul de concurs în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care candidatul a fost declarat învingător al concursului.

Actele se depun la Primăria or. Criuleni, biroul nr.34.

Informaţii suplimentare la tel.024822745.