(0-248) 22 585

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa Primăriei Criuleni

Strada Biruinta 12, MD-4801

Orașul Criuleni

Scrieți-ne un mesaj

ro

Anunțuri de achiziții publice

Anunţul de participare este întocmit în scopul achiziţionării Alimentare cu apă şi canalizarea microraionului nr. 1 din or. Criuleni

Termenul de depunere/deschiderea a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţie deschisă 

pînă la 11.00

pe 01.11.2016

 

Anunţul poate fi găsit la pag. 41 din buletinul achiziţiilor publice nr. 78

 • Planul de achiziții pentru anul 2018

                                                                                                                                                                                                                                 Anexa nr.1

  La Regulamentul cu privire la modul

  de planificare a contractelor de achiziții publice

   

   

                                                                                                                                                                                                       

   

  Planul de achiziții pentru anul 2018

  Primăria orașului Criuleni

   

  Nr.d/o

  Expunerea obiectului de achiziție

  Cod CPV

  Valoarea estimată fără TVA(lei)

  Procedura de achiziție aplicabilă

  Perioada desfășurării procedurii de achiziție

  publică

  01

  Distribuție de energie electrică

  65310000-9

  695835,00

  Valoare mică

  Ianuarie-decembrie

  02

  Furnizarea și achitarea consumului de gaze naturale.

   

  65000000-3

   

  630000,00

   

  Valoare mică

   

  Ianuarie-decembrie

  03

  Servicii de telefonie fixă

  64200000-8

  31750,00

  Valoare mică

  Ianuarie-decembrie

  04

  Servicii de internet

  74216000-3

  30835,00

  Valoare mică

  Ianuarie-decembrie

  05

  Servicii de internet- flășca( muzeu)

  74200000-4

  1085-00

  Valoare mică

  Ianuarie-decembrie

  06

  Servicii de telefonie mobilă

  64211000-8

  2666,00

  Valoare mică

  Ianuarie-decembrie

  07

  Curățenia sanitară și amenajarea teritoriului

   

  90910000-9

   

  400000,00

   

   COP

   

  08

  Aprovizionarea cu apă potabilă și evacuarea  apelor reziduale

   

  41110000-3

   

  173580,00

   

  Valoare mică

   

  Ianuarie-decembrie

  09

  Evacuarea deșeurilor

  90512000-9

  22085,00

  Valoare mică

  Ianuarie-decembrie

  10

  Servicii de deservire a drumurilor

  45233140-2

  58335,00

  Valoare mică

  Ianuarie -decembrie

  11

  Servicii de igienizare

  90000000-7

  3708,00

  Valoare mică

  Ianuarie-decembrie

  12

  Produse alimentare pentru alimentația copiilor,inclusiv;

   

  15000000-8

   

   

   

  Licitație publică

   

   

   

   

   

  356115,00

   

  Trimestrul I

   

   

   

  313000,00

   

  Trimestrul II

   

   

   

  313000,00

   

  Trimestrul III

   

   

   

  312735,00

   

  Trimestrul IV

   

   

   

   

   

   

  13

  Achiziționare apă potabilă

  15981100-9

  18835,00

  Valoare mică

  Ianuarie-decembrie

  14

  Achiziționarea produselor petroliere

  09132000-3

  09134200-9

  78510,00

  Valoare mică

  Ianuarie-decembrie

  15

  Servicii de deservire a rețelei de calculatoare de către Fintehinform

   

  50311400-2

   

  1200,00

   

  Valoare mică

   

  Ianuarie-decembrie

  16

  Servicii de deservire a programei 1C

  72200000-7

  10000,00

  Valoare mică

  Ianuarie-decembrie

  17

  Servicii de pază centralizată

  75242100-5

  9835,00

  Valoare mică

  Ianuarie-decembrie

  18

  Reconstrucția și reparația drumurilor publice  în cadrul orașului Criuleni și s. Ohrincea

   

  45233140-2

   

  1403590.00

   

  COP

   

  19

  Lucrări de întreținere a iluminatului public în or. Criuleni, s. Ohrincea și Zolonceni

   

   

  45316110-0

   

   

  100000,00

   

   

  Valoare mică

   

   

  Ianuarie-decembrie

  20

  Reviziz tehnică a mijloacelor de transport

   

  34913000-0

   

  8000,00

   

  Valoare mică

   

  Ianuarie-decembrie

  21

  Servicii de transport la transportarea elevilor scolii de arta la diferite festivaluri

   

  60100000-9

   

  6000,00

   

  Valoare mică

   

  Ianuarie-decembrie

   

  22

   

  Servicii de reparatie a mijloacelor de transport

   

  50100000-6

   

  21000,00

   

  Valoare mică

   

  Ianuarie-decembrie

  23

  Servicii de  reparația scenei din sala festivă scoala arte

   

  45453000-7

   

  34000,00

   

  Valoare mică

   

  Ianuarie-decembrie

  24

  Servicii de verificare a cazanelor

  50531200-8

  40000,00

  Valoare mică

  Ianuarie-decembrie

  25

  Servicii de reparația tehnicii și calculatoarelor

   

  50311400-2

   

  10300,00

   

  Valoare mică

   

  Ianuarie-decembrie

  26

  Lucrări de reparație a scărilor Casei de Cultură s.Ohrincea

   

  45262300-4

   

  21666,00

   

  Valoare mică

   

  Ianuarie-decembrie

  27

  Servicii de reparație a peretului exterior la muzeu

   

  45453100-8

   

  10000,00

   

  Valoare mică

   

  Ianuarie-decembrie

  28

  Servicii de reparație  tehnicii a stației de salvare

   

  45430000-7

   

  5000,00

   

  Valoare mică

   

  Ianuarie-decembrie

  29

  Servicvii de reparație a terasei la gradinița Spicușor

   

  454530000-7

   

  35000,00

   

  Valoare mică

   

  Ianuarie-decembrie

  30

  Servicii de formare profesională

  80530000-8

  20500,00

  Valoare mică

  Ianuarie-decembrie

  31

  Servicii de deplasări

  98341000-5

  12000,00

  Valoare mică

  Ianuarie-decembrie

  32

  Servicii medicale  pentru angajații grădinițelor de copii

   

  33691300-3

   

  15000,00

   

  Valoare mică

   

  Ianuarie-decembrie

  33

  Servicii de protocol

  98111000-4

  5000,00

  Valoare mică

  Ianuarie-decembrie

  34

  Abonare la diferite ziare și reviste

  22113000-5

  20800,00

  Valoare mică

  Ianuarie-decembrie

  35

  Servicii la diferite activități culturale la hramul or.Criuleni,s.Zolonceni, s.Ohrincea

   

  92312130-1

   

  55000,00

   

  Valoare mică

   

  Ianuarie-decembrie

  36

  Servicii la acțiuni  pentru tineret

  92600000-7

  31700,00

  Valoare mică

  Ianuarie-decembrie

  37

   

  Servicii acțiuni pentru tineret

   

  92312000-1

  20000,00

   

  Valoare mică

   

  Ianuarie-decembrie

   

  38

  Servicii de reîncărcare a cartuțelor la calculator

   

  30192113-6

   

  10000,00

   

  Valoare mică

   

  Ianuarie-decembrie

  39

  Lucrări de amenajare a teritoriului la grădinița Mesteacănul or. Criuleni

   

  45111291-4

   

  148100,00

   

  COP

   

  Ianuarie-decembrie

  40

  Procurarea utilajului pentru instituții

  38436310-6

  26300,00

  Valoare mică

  Ianuarie-decembrie

  41

  Procurarea inventarului pentru instituții

  39711100-0

  37410000-5

   

  38600,00

   

  Valoare mică

   

  Ianuarie-decembrie

  42

  Procurarea fondului de bibliotecă

  22113000-5

  11700,00

  Valoare mică

  Ianuarie-decembrie

  43

  Procurarea pieselor de schimb,ulei

  34320000-6

  13000,00

  Valoare mică

  Ianuarie-decembrie

  44

  Procurarea merdicamentelor

  33141624-0

  7000,00

  Valoare mică

  Ianuarie-decembrie

  45

  Procurarea materialelor de uz gospodăresc

  39831210-1

  24455000-8

   

  25000,00

   

  Valoare mică

   

  Ianuarie-decembrie

  46

  Procurarea materialelor de construcție

   

  44110000-4

   

  37400,00

   

  Valoare mică

   

  Ianuarie-decembrie

  47

  Procurarea echipamentului pentru scafandrieri,bucătari

   

  37412243-4

   

  10000,00

   

  Valoare mică

   

  Ianuarie-decembrie

  48

  Masuri culturale petrecute in instituții

   

  92000000-1

   

  16500,00

   

  Valoare mică

   

  Ianuarie-decembrie

  49

   

  Servicii de elaborare a planurilor cadastrale

   

  71354300-7

   

  20000,00

   

  Valoare mică

   

  Ianuarie-decembrie

  50

  Lucrări de elaborare și expertiză a

  devizelor de cheltueli

   

  71242000-6

   

  60000,00

   

  Valoare mică

   

  Ianuarie-decembrie

  51

  Acțiuni dedicate zilei de 1 iunie- Ziua copiilor

   

  92000000-1

   

  10000,00

   

  Valoare mică

   

  Ianuarie-decembrie

   

   

  52

   

   

  Organizarea mesei de pomenire ostașilor căzuți în Războiul pentru Independența și Integritatea Republicii Moldova

   

   

   

  15800000-6

   

   

   

  5000,00

   

   

   

  Valoare mică

   

   

   

  Ianuarie-decembrie

  53

  Organizarea mesei de pomenire ostașilor căzuți în Războiul  din Afganistan

   

   

  15800000-6

   

   

  3000,00

   

   

  Valoare mică

   

   

  Ianuarie-decembrie

  54

  Organizarea mesei de pomenire  a participanților la lichidarea consecințelor catastrofei de la Cernobil

   

   

   

  15800000-6

   

   

   

  3000,00

   

   

   

  Valoare mică

   

   

   

  Ianuarie-decembrie

  55

  Alocarea contribuției primăriei (materiale de construcții, servicii) la realizarea microproiectelor.

   

   

  44110000-4

   

   

  70000,00

   

   

  Valoare mică

   

  Ianuarie-decembrie

  56

  Servicii de executare a ordonanțelor și titlurilor executorii

   

  75242110-8

   

  3000,00

   

  Valoare mică

   

  Ianuarie-decembrie

  57

  Servicii de combatere a rabiei

  90000000-7

  3000,00

  Valoare mică

  Ianuarie-decembrie

   

  58

  Lucrări de verificare și reparație a fîntînii arteziene s. Ohrincea

  45232150-8

  45316110-9

   

  12500,00

   

  Valoare mică

   

  Ianuarie-decembrie

  59

  Lucrări de demontare și montarea tîmplăriei (ferestrelor) la sediul primăriei Criuleni

   

   

  45421100-5

   

   

  150500,00

   

   

  COP

   

   

  Ianuarie-decembrie

   

   

  60

  Lucrări de montare a panoului de evidență și distribuire a energiei electrice, sediul primăriei Criuleni

   

   

  45316110-9

   

   

  25410,00

   

   

  Valoare mică

   

   

  Ianuarie-decembrie

   

  61

   

  Reconstrucția gardului la cimitirul nou din or. Criuleni

   

  45223810-7

   

  26500,00

   

  Voloare mică

   

  Ianuarie-iunie

  62

  Lucrări de reparație a sistemului de încălzire la muzeul din or. Criuleni

   

  45331000-6

   

  37500,00

   

  Valoare mică

   

  Ianuarie-septembrie

  63

  Lucrări de perfecționare și instalare a stîlpilor cu denumirile de stradă pe str. 31 august or. Criuleni

   

   

  34992200-9

   

   

  41500,00

   

   

  Valoare mică

   

   

  Ianuarie-iulie

   

   

   

   

   

   

         Primarul orașului Criuleni                                                                                                                                                 Simon Dumitru