Numele, prenumele Funcţia BIROU Telefon
Simon Dumitru Primar bir.21 0 248 22 585
Iurie Procofiev viceprimar  bir.21 0 248 20 601

Filipciuc Olga

secretar administrativ bir.21 0248 22 585
Canţîr Tatiana secretarul Consiliului Orăşenesc Criuleni bir.34 0 248 22 745

Golban Cristina

specialist relaţii cu publicul bir.34 0 248 22 745
Istrati Larisa contabil-şef bir.38 0 248 22 520
Ştefîrţ Natalia contabil bir.37 0 248 22 668

Aniţa Oxana

 

specialist în reglementarea regimului funciar bir.26 0 248 22 407
Zolotco Mihail specialist în construcţie, gospodărie comunală şi drumuri bir.33 0 248 22 333
Zolotco Anatolie specialist de evidenţă militară şi recrutare bir.26 0 248 22 407

Zolotco Valentina

contabil bir. 25 0 248 22 609

Bobeico Ludmila

perceptor fiscal bir. 24 0 248 20 340

Rotari Valentina

perceptor fiscal s. Ohrincea   0248 37 236
Zaporojeţ Angela perceptor fiscal bir.24 0 248 20 340

Cuşnir Svetlana

Economist, contabil bir.37 0 248 20 668