(0-248) 22 585

Contactează-ne

datele de Contact ale primăriei

Adresa Primăriei Criuleni

Strada Biruinta 12, MD-4801

Orașul Criuleni

Scrieți-ne un mesaj

arhivă

Rezultate pe pagină

Ianuarie 2018
Nr. Titlu Tip Emitent Data
Dispoziția nr. 1 din 02 ianuarie 2018 Cu privire la stabilirea plăților suplimentare lunare funcționarilor din Primăria or. Criuleni Dispoziție Primaria 02.01.2018
Dispoziția nr. 2 din 09 ianuarie 2018 Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Orășenesc Criuleni Dispoziție Primaria 09.01.2018
Decizie nr. 1/1 din 12 ianuarie 2018 Cu privire la rectificarea bugetului local Decizie Consiliu Local 12.01.2018
Decizie nr. 1/1 din 12 ianuarie 2018 Cu privire la rectificarea bugetului local Decizie Consiliu Local 12.01.2018
Decizie nr. 1/2 din 12 ianuarie 2018 Cu privire la acordarea premiului anual persoanelor care dețin funcție de demnitate publică și funcționarilor publici din Primăria or. Criuleni Decizie Consiliu Local 12.01.2018
Decizie nr. 1/3 din 12 ianuarie 2018 Cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la utilizarea Fondului de contribuții la finanțarea microproiectelor de amenajare a teritoriului administrat de Primăria or. Criuleni Decizie Consiliu Local 12.01.2018
Decizie nr. 1/4 din 12 ianuarie 2018 Cu privire la darea în locațiune prin licitație a unei încăperi amplasată în or. Criuleni, bd. Biruința nr. 12 Decizie Consiliu Local 12.01.2018
Decizie nr. 1/5 din 12 ianuarie 2018 Cu privire la acordarea unor ajutoare materiale din fondul de rezervă al bugetului local Decizie Consiliu Local 12.01.2018
Decizie nr. 1/6 din 12 ianuarie 2018 Cu privire la efectuarea unor corectări în unele titluri de autentificare a dreptului deținătorului de teren Decizie Consiliu Local 12.01.2018
Decizie nr. 1/7 din 12 ianuarie 2018 Cu privire la defrișarea unor arbori amplasați în teritoriul administrat de Primăria or. Criuleni Decizie Consiliu Local 12.01.2018
Decizie nr. 1/8 din 12 ianuarie 2018 Cu privire la radierea unor înscrieri din Registrul bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 12.01.2018
Decizie nr. 1/9 din 12 ianuarie 2018 Cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la stabilirea pe teritoriul primăriei or. Criuleni a cotelor taxelor și impozitelor locale pentru anul 2018 Decizie Consiliu Local 12.01.2018
Decizie nr. 1/10 din 12 ianuarie 2018 Cu privire la aprobarea cadastrului funciar al Primăriei or. Criuleni Decizie Consiliu Local 12.01.2018
Dispoziția nr. 3 din 16 ianuarie 2018 Cu privire la modificarea dispoziției nr. 130 din 04.09.2017 Dispoziție Primaria 16.01.2018
Dispoziție nr. 5 din 25 ianuarie 2018 Cu privire la achitarea premiului anual personalului din Primăria or. Criuleni Dispoziție Primaria 25.01.2018
Dispoziție nr. 7 din 25 ianuarie 2018 Cu privire la stabilirea plăților suplimentare lunare funcționarilor din Primăria or. Criuleni Dispoziție Primaria 30.01.2018
Dispoziție nr. 9 din 31 ianuarie 2018 Cu privire la acordarea premiului anual pentru anul 2017 funcționarilor publici din Primăria or. Criuleni Dispoziție Primaria 31.01.2018
Pagina
  Februarie 2018
  Nr. Titlu Tip Emitent Data
  Dispoziție nr. 11 din 06 februarie 2018 Cu privire la constituirea grupului de lucru pentru implementarea proiectului de selectare a deșeurilor din plastic în or. Criuleni Dispoziție Primaria 06.02.2018
  Dispoziție nr. 12 din 09 februarie 2018 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului orașului Criuleni Dispoziție Primaria 09.02.2018
  Dispoziție nr. 13 din 13 februarie 2018 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului orașului Criuleni Dispoziție Primaria 13.02.2018
  Dispoziție nr. 14 din 15 februarie 2018 Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului orășenesc Criuleni Dispoziție Primaria 14.02.2018
  Dispoziție nr. 15 din 20 februarie 2018 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului orașului Criuleni Dispoziție Primaria 20.02.2018
  Decizie nr. 2/1 din 22 februarie 2018 Cu privire la executarea bugetului local pe anul 2017 Decizie Consiliu Local 22.02.2018
  Decizie nr. 2/2 din 22 februarie 2018 Cu privire la rectificarea bugetului local Decizie Consiliu Local 22.02.2018
  Decizie nr. 2/2 din 22 februarie 2018 Cu privire la rectificarea bugetului local Decizie Consiliu Local 22.02.2018
  Decizie nr. 2/3 din 22 februarie 2018 Cu privire la aprobarea Planului de Acțiuni pentru anul 2018 Decizie Consiliu Local 22.02.2018
  Decizie nr. 2/4 din 22 februarie 2018 Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni de interes comunitar pentru anul 2018 Decizie Consiliu Local 22.02.2018
  Decizie nr. 2/5 din 22 februarie 2018 Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în orașul Criuleni Decizie Consiliu Local 22.02.2018
  Decizie nr. 2/6 din 22 februarie 2018 Cu privire la transmiterea în gestiune economică ÎM Comunservice Criuleni a unor bunuri imobile Decizie Consiliu Local 22.02.2018
  Decizie nr. 2/7 din 22 februarie 2018 Cu privire la delegarea competenței Consiliului Orășenesc Criuleni de aprobare a tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare Decizie Consiliu Local 22.02.2018
  Decizie nr. 2/8 din 22 februarie 2018 Cu privire la crearea operatorului intercomunitar al servi8ciului public de aprovizionare cu apă și aprobarea Memorandumului de Asociere pentru Cooperare Intercomunitară privind crearea serviciului intercomunitar de alimen Decizie Consiliu Local 22.02.2018
  Decizie nr. 2/9 din 22 februarie 2018 Cu privire la completarea Regulilor de asigurare a curățeniei și de întreținere a cîinilor, pisicilor și altor animale Decizie Consiliu Local 22.02.2018
  Decizie nr. 2/10 din 22 februarie 2018 Cu privire la abrogarea unor decizii ale Consiliului orășenesc Criuleni Decizie Consiliu Local 22.02.2018
  Decizie nr. 2/11 din 22 februarie 2018 Cu privire la acordarea unor ajutoare materiale din fondul de rezervă al bugetului local Decizie Consiliu Local 22.02.2018
  Decizie nr. 2/12 din 22 februarie 2018 Cu privire la acordarea scutirii la achitarea taxei pentru instruire în Școala de Arte din or. Criuleni Decizie Consiliu Local 22.02.2018
  Decizie nr. 2/13 din 22 februarie 2018 Cu privire la acordarea unor scutiri de plata pentru întreținere a copiilor în grădinițele din or. Criuleni Decizie Consiliu Local 22.02.2018
  Decizie nr. 2/14 din 22 februarie 2018 Cu privire la trecerea la pierderi a unor datorii expirate Decizie Consiliu Local 22.02.2018
  Decizie nr. 2/14 din 22 februarie 2018 Cu privire la trecerea la pierderi a unor datorii expirate Decizie Consiliu Local 22.02.2018
  Decizie nr. 2/15 din 22 februarie 2018 Cu privire la efectuarea lucrărilor cadastrale a unor loturi de teren Decizie Consiliu Local 22.02.2018
  Decizie nr. 2/15 din 22 februarie 2018 Cu privire la efectuarea lucrărilor cadastrale a unor loturi de teren public Decizie Consiliu Local 22.02.2018
  Decizie nr. 2/16 din 22 februarie 2018 Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile agricole proprietate comună pe cote-părți Decizie Consiliu Local 22.02.2018
  Decizie nr. 2/17 din 22 februarie 2018 Cu privire la modificarea bonului de repartiție a apartamentului nr. 403, str. Ștefan cel Mare nr. 33 Decizie Consiliu Local 22.02.2018
  Decizie nr. 2/18 din 22 februarie 2018 Cu privire la defrișarea unor arbori amplasați în teritoriul administrat de Primăria or. Criuleni Decizie Consiliu Local 22.02.2018
  Decizie nr. 2/19 din 22 februarie 2018 Cu privire la darea în locațiune prin licitație a unor încăperi amplasate în or. Criuleni, bd. Biruințe nr. 12 Decizie Consiliu Local 22.02.2018
  Dispoziție nr. 16 din 26 februarie 2018 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară Dispoziție Primaria 26.02.2018
  Dispoziție nr. 18 din 27 februarie 2018 Cu privire la constituirea unei comisii Dispoziție Primaria 27.02.2018
  Dispoziție nr. 19 din 28 februarie 2018 Cu privire la stabilirea plăților suplimentare lunare funcționarilor din Primăria or. Criuleni Dispoziție Primaria 28.02.2018
  Dispoziție nr. 20 din 28 februarie 2018 Cu privire la acordarea unor premii Dispoziție Primaria 28.02.2018
  Pagina
   Martie 2018
   Nr. Titlu Tip Emitent Data
   Dispoziție nr. 21 din 03 martie 2018 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului orașului Criuleni Dispoziție Primaria 03.03.2018
   Dispoziție nr. 22 din 12 martie 2018 Cu privire la instituirea comisiei de transmitere în gestiune economică ÎM Comunservice Criuleni a unor bunuri imobile Dispoziție Primaria 12.03.2018
   Dispoziție nr. 23 din 12 martie 2018 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului orașului Criuleni Dispoziție Primaria 12.03.2018
   Dispoziție nr. 25 din 19 martie 2018 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului orașului Criuleni Dispoziție Primaria 19.03.2018
   Dispoziție nr. 26 din 20 martie 2018 Cu privire la deplasarea delegației Primăriei or. Criuleni în municipiul Orăștie, România Dispoziție Primaria 20.03.2018
   Dispoziție nr. 27 din 20 martie 2018 Cu privire la acordarea unor mijloace bănești Dispoziție Primaria 20.03.2018
   Dispoziție nr. 28 din 21 martie 2018 Cu privire la constituirea și aprobarea Regulamentului Comisiei de Expertiză a Primăriei or. Criuleni Dispoziție Primaria 21.03.2018
   Dispoziție nr. 29 din 30 martie 2018 Cu privire la stabilirea treptelor de salarizare și gradelor de calificare unor funcționari publici din Primăria or. Criuleni Dispoziție Primaria 30.03.2018
   Dispoziție nr. 31 din 30 martie 2018 Cu privire la stabilirea plăților suplimentare lunare funcționarilor din Primăria or. Criuleni Dispoziție Primaria 30.03.2018
   Dispoziție nr. 32 din 30 martie 2018 Cu privire la acordarea unor premii Dispoziție Primaria 30.03.2018
   Pagina
    Aprilie 2018
    Nr. Titlu Tip Emitent Data
    Dispoziție nr. 35 din 05 aprilie 2018 Cu privire la deplasarea delegației Primăriei or. Criuleni în municipiul Jurbarkas, Lituania Dispoziție Primaria 05.04.2018
    Dispoziție nr. 36 din 13 aprilie 2018 Cu privire la antrenarea temporară la lucrări publice Dispoziție Primaria 13.04.2018
    Dispoziție nr. 37 din 19 aprilie 2018 Cu privire la deplasarea grupurilor de elevi și profesori ai Școlii de Arte din or. Criuleni Dispoziție Primaria 19.04.2018
    Dispoziție nr. 38 din 19 aprilie 2018 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului orașului Criuleni Dispoziție Primaria 19.04.2018
    Dispoziție nr. 38 din 19 aprilie 2018 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului orașului Criuleni Dispoziție Primaria 19.04.2018
    Dispoziție nr. 39 din 19 aprilie 2018 Cu privire la Convocarea ședinței extraordinare a Consiliului orășenesc Criuleni Dispoziție Primaria 19.04.2018
    Dispoziție nr. 42 din 27 aprilie 2018 Cu privire la stabilirea plăților suplimentare lunare funcționarilor din Primăria or. Criuleni Dispoziție Primaria 27.04.2018
    Pagina
     Mai 2018
     Nr. Titlu Tip Emitent Data
     Dispoziție nr. 43 din 08 mai 2018 Cu privire la rechemarea din concediul de odihnă anual Dispoziție Primaria 08.05.2018
     Dispoziție nr. 44 din 10 mai 2018 Cu privire la constituirea unei comisii Dispoziție Primaria 10.05.2018
     Dispoziție nr. 45 din 14 mai 2018 Cu privire la acordarea unei prime Dispoziție Primaria 14.05.2018
     Dispoziție nr. 46 din 15 mai 2018 Cu privire la organizarea și desfășurarea Zilei Sportivului Dispoziție Primaria 15.05.2018
     Dispoziție nr. 47 din 17 mai 2018 Cu privire la instituirea comisiei de casare a bunurilor uzate Dispoziție Primaria 17.05.2018
     Dispoziție nr. 49 din 18 mai 2018 Cu privire la acordarea unei premii Dispoziție Primaria 18.05.2018
     Dispoziție nr.50 din 21 mai 2018 Cu privire la delegarea la cursuri de dezvoltare profesională Dispoziție Primaria 21.05.2018
     Dispoziție nr. 51 din 21 mai 2018 Cu privire la acordarea concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vîrstă de la 3 la 4 ani Dispoziție Primaria 21.05.2018
     Dispoziție nr. 52 din 21 mai 2018 Cu privire la delegarea reprezentantului primăriei în Consiliul raional consultativ al probațiunii Dispoziție Primaria 21.05.2018
     Dispoziție nr. 53 din 22 mai 2018 Cu privire la constituirea comisie de constatare a pagubelor produse culturilor agricole Dispoziție Primaria 22.05.2018
     Dispoziție nr. 54 din 24 mai 2018 Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului orășenesc Criuleni Dispoziție Primaria 24.05.2018
     Dispoziție nr. 54 din 24 mai 2018 Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului Orășenesc Criuleni Dispoziție Primaria 24.05.2018
     Dispoziție nr. 56 din 28 mai 2018 Cu privire la organizarea și desfășurarea Zilei Internaționale de ocrotire a copilului Dispoziție Primaria 28.05.2018
     Dispoziție nr. 57 din 28 mai 2018 Cu privire la acordarea unor mijloace bănești Dispoziție Primaria 28.05.2018
     Decizie nr. 4/1 din 29 mai 2018 Cu privire la raportul de activitate al Întreprinderii Municipale Comunservice Criuleni pentru anul 2017 Decizie Consiliu Local 29.05.2018
     Decizie nr. 4/2 din 29 mai 2018 Cu privire la constituirea comisiei de inventariere a patrimoniului ÎM Comunservice Criuleni Decizie Consiliu Local 29.05.2018
     Decizie nr. 4/3 din 29 mai 2018 Cu privire la trecerea la pierderi a unor datorii expirate Decizie Consiliu Local 29.05.2018
     Decizie nr. 4/4 din 29 mai 2018 Cu privire la rectificarea bugetului local Decizie Consiliu Local 29.05.2018
     Decizie nr. 4/5 din 29 mai 2018 Cu privire la modificarea bugetului local pentru anul 2018 Decizie Consiliu Local 29.05.2018
     Decizie nr. 4/6 din 29 mai 2018 Cu privire la cererea locatarilor blocurilor locative de pe pe str. 31 august 83 și bd. Eminescu 2 or. Criuleni Decizie Consiliu Local 29.05.2018
     Decizie nr. 4/7 din 29 mai 2018 Cu privire la modificarea regulamentului cu privire la stabilirea pe teritoriul Primăriei or. Criuleni a cotelor taxelor și impozitelor locale pentru anul 2018 Decizie Consiliu Local 29.05.2018
     Decizie nr. 4/8 din 29 mai 2018 Cu privire la acordarea unui ajutor material din fondul de rezervă al bugetului local Decizie Consiliu Local 29.05.2018
     Decizie nr. 4/9 din 29 mai 2018 Cu privire la aprobarea Stategiei de Accesibilizare a Infrastructurii Sociale în or. Criuleni Decizie Consiliu Local 29.05.2018
     Decizie nr. 4/10 din 29 mai 2018 Cu privire la împuternicirea dnei Golban Cristina să îndeplinească atribuțiile secretarului pe durata aflării acestuia în concediul de odihnă anual Decizie Consiliu Local 29.05.2018
     Decizie nr. 4/11 din 29 mai 2018 Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi Decizie Consiliu Local 29.05.2018
     Decizie nr. 4/12 din 29 mai 2018 Cu privire la casarea bunurilor uzate raportate la mijloace fixe Decizie Consiliu Local 29.05.2018
     Decizie nr. 4/13 din 29 mai 2018 Cu privire la prelungirea termenului unui contract de arendă funciară Decizie Consiliu Local 29.05.2018
     Decizie nr. 4/14 din 29 mai 2018 Cu privire la schimbarea modului de folosință a unor loturi de teren agricol Decizie Consiliu Local 29.05.2018
     Decizie nr. 4/15 din 29 mai 2018 Cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică a orașului Criuleni din domeniul public și cel privet Decizie Consiliu Local 29.05.2018
     Decizie nr. 4/16 din 29 mai 2018 Cu privire la vînzarea cumpărarea lotului de teren aferent depozitului -str. 31 august, or. Criuleni Decizie Consiliu Local 29.05.2018
     Decizie nr. 4/17 din 29 mai 2018 Cu privire la expunerea la licitație cu strigare a unor loturi de teren public Decizie Consiliu Local 29.05.2018
     Decizie nr. 4/18 din 29 mai 2018 Cu privire la efectuarea unor corectări în titlurile de autentificare a dreptului deținătorului de teren Decizie Consiliu Local 29.05.2018
     Decizie nr. 4/19 din 29 mai 2018 Cu privire la recunoașterea dreptului administrației publice locale asupra unor loturi de teren Decizie Consiliu Local 29.05.2018
     Decizie nr. 4/20 din 29 mai 2018 Cu privire la efectuarea lucrărilor cadastrale ale unor loturi de teren public Decizie Consiliu Local 29.05.2018
     Decizie nr. 4/21 din 29 mai 2018 Cu privire la aprobarea planului cadastral al lotului de teren cu nr. cadastral 3101215253 Decizie Consiliu Local 29.05.2018
     Decizie nr. 4/22 din 29 mai 2018 Cu privire la aprobarea suprafeței unor terenuri aferente bunurilor imibile agricole proprietate comună pe cote-părți Decizie Consiliu Local 29.05.2018
     Decizie nr. 4/23 din 29 mai 2018 Cu privire la radierea informațiilor din baza de date grafice a Serviciului cadastral teritorial Criuleni Decizie Consiliu Local 29.05.2018
     Decizie nr. 4/24 din 29 mai 2018 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului orășenesc Criuleni nr. 3/9 din 12 aprilie 2017 Decizie Consiliu Local 29.05.2018
     Decizie nr. 4/25 din 29 mai 2018 Cu privire la defrișarea unor arbori amplasați în teritoriul administrat de Primăria or. Criuleni Decizie Consiliu Local 29.05.2018
     Decizie nr. 4/26 din 29 mai 2018 Cu privire la cererea ÎI Petru Balan privind instalarea unui Post de Transformatoare Decizie Consiliu Local 29.05.2018
     Decizie nr. 4/27 din 29 mai 2018 Cu privire la transmiterea în folosință cu titlu gratuit a unui lot de teren Decizie Consiliu Local 29.05.2018
     Decizie nr. 4/28 din 29 mai 2018 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului orășenesc Criuleni nr. 2/2 din 22.02.2018 Decizie Consiliu Local 29.05.2018
     Dispoziție nr. 60 din 30 mai 2018 Cu privire la stabilirea plăților suplimentare lunare funcționarilor din Primăria or. Criuleni Dispoziție Primaria 30.05.2018
     Dispoziție nr. 61 din 31 mai 2018 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului orașului Criuleni Dispoziție Primaria 31.05.2018
     Dispoziție nr. 62 din 31 mai 2018 Cu privire la decorarea cu medalia Mîndria orașului Criuleni Dispoziție Primaria 31.05.2018
     Dispoziție nr. 63 din 31 mai 2018 Cu privire la rechemarea din concediul de odihnă anual a dnei Zolotco Valentina Dispoziție Primaria 31.05.2018
     Pagina
      Iunie 2018
      Nr. Titlu Tip Emitent Data
      Dispoziție nr. 65 din 06 iunie 2018 Cu privire la defrișarea unor arbori amplasați în teritoriul administrat de Primăria or. Criuleni Dispoziție Primaria 06.06.2018
      Dispoziție nr. 66 din 07 iunie 2018 Cu privire la modificarea dispoziției nr. 121 din 16 august 2017 Dispoziție Primaria 07.06.2018
      Dispoziție nr. 67 din 13 iunie 2018 Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului orășenesc Criuleni Dispoziție Primaria 13.06.2018
      Decizie nr. 5/1 din 18 iunie 2018 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului orășenesc Criuleni nr. 2/2 din 22.02.2018 Decizie Primaria 18.06.2018
      Decizie nr. 5/2 din 18 iunie 2018 Cu privire la rectificarea bugetului local Decizie Consiliu Local 18.06.2018
      Decizie nr. 5/3 din 18 iunie 2018 Cu privire la aprobarea dispoziției primarului orașului Criuleni nr. 65 din 06 iunie 2018 Decizie Consiliu Local 18.06.2018
      Decizie nr. 5/4 din 18 iunie 2018 Cu privire la acordarea unor scutiri de plata pentru întreținere a copiilor în grădinițele din or. Criuleni Decizie Consiliu Local 18.06.2018
      Decizie nr. 5/5 din 18 iunie 2018 Cu privire la modificarea anexei la decizia Consiliului orășenesc Criuleni nr.33/3 din 13 decembrie 2002 Decizie Consiliu Local 18.06.2018
      Decizie nr. 5/6 din 18 iunie 2018 Cu privire la defrișarea unor arbori amplasați în teritoriul administrat de Primăria or. Criuleni Decizie Consiliu Local 18.06.2018
      Decizie nr. 5/7 din 18 iunie 2018 Cu privire la asigurarea contribuției administrației publice locale la finanțarea proiectului de reabilitare a unei porțiuni de drum din grantul oferit de Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă Decizie Consiliu Local 18.06.2018
      Dispoziție nr. 70 din 20 iunie 2018 Cu privire la constituirea unei comisii Dispoziție Primaria 20.06.2018
      Dispoziție nr. 71 din 21 iunie 2018 Cu privire la alocarea unor mijloace bănești Dispoziție Primaria 21.06.2018
      Dispoziție nr. 72 din 21 iunie 2018 Cu privire la acordarea unor premii Dispoziție Primaria 21.06.2018
      Dispoziție nr. 73 din 25 iunie 2018 Cu privire la sistarea activității grădiniței de copii Spicușor din or. Criuleni Dispoziție Primaria 25.06.2018
      Dispoziție nr. 75 din 26 iunie 2018 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului or. Criuleni Dispoziție Primaria 26.06.2018
      Dispoziție nr. 77 din 27 iunie 2018 Cu privire la alocarea unor mijloace bănești Dispoziție Primaria 27.06.2018
      Dispoziție nr. 80 din 29 iunie 2018 Cu privire la stabilirea plăților suplimentare lunare funcționarilor din Primăria or. Criuleni Dispoziție Primaria 29.06.2018
      Pagina
       Iulie 2018
       Nr. Titlu Tip Emitent Data
       Dispoziție nr. 83 din 10 iulie 2018 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului or. Criuleni Dispoziție Primaria 10.07.2018
       Dispoziție nr. 85 din 19 iulie 2018 Cu privire la aplicarea unei sancțiuni disciplinare Dispoziție Primaria 19.07.2018
       Dispoziție nr. 86 din 19 iulie 2018 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului or. Criuleni Dispoziție Primaria 19.07.2018
       Dispoziție nr. 90 din 24 iulie 2018 Cu privire la antrenarea temporară la lucrări publice Dispoziție Primaria 24.07.2018
       Dispoziție nr. 94 din 30 iulie 2018 Cu privire la stabilirea plăților suplimentare lunare funcționarilor din Primăria or. Criuleni Dispoziție Primaria 30.07.2018
       Dispoziție nr. 96 din 31 iulie 2018 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului orașului Criuleni Dispoziție Primaria 31.07.2018
       Pagina
        August 2018
        Nr. Titlu Tip Emitent Data
        Pagina
         Septembrie 2018
         Nr. Titlu Tip Emitent Data
         Pagina
          Octombrie 2018
          Nr. Titlu Tip Emitent Data
          Pagina
           Noiembrie 2018
           Nr. Titlu Tip Emitent Data
           Pagina
            Decembrie 2018
            Nr. Titlu Tip Emitent Data
            Pagina