(0-248) 22 585

Contactează-ne

datele de Contact ale primăriei

Adresa Primăriei Criuleni

Strada Biruinta 12, MD-4801

Orașul Criuleni

Scrieți-ne un mesaj

arhivă

Rezultate pe pagină

Ianuarie 2017
Nr. Titlu Tip Emitent Data
Dispoziţia nr. 2 din 06 ianuarie 2017 Cu privire la convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Orăşenesc Criuleni Dispoziție Primaria 06.01.2017
Dispoziţia nr. 5 din 09 ianuarie 2017 Cu privire la constituirea unei comisii Dispoziție Primaria 09.01.2017
Decizie nr. 1/1 din 10 ianuarie 2017 Cu privire la rectificarea bugetului local Decizie Consiliu Local 10.01.2017
Decizie nr. 1/1 din 10 ianuarie 2017 Cu privire la rectificarea bugetului local Decizie Consiliu Local 10.01.2017
Decizie nr. 1/2 din 10 ianuarie 2017 Cu privire la acordarea premiilor anuale persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică Decizie Consiliu Local 10.01.2017
Decizie nr. 1/3 din 10 ianuarie 2017 Cu privire la aprobarea stemei şi drapelului oraşului Criuleni Decizie Consiliu Local 10.01.2017
Decizie nr. 1/4 din 10 ianuarie 2017 Cu privire la majorarea tarifelor de transportare a deşeurilor pentru ÎM "Comunservice" Criuleni pentru unele categorii de consumatori Decizie Consiliu Local 10.01.2017
Decizie nr. 1/5 din 10 ianuarie 2017 Cu privire la aprobarea dispoziţiei primarului or. Criuleni nr. 193 din 21 decembrie 2016 Decizie Consiliu Local 10.01.2017
Decizie nr. 1/6 din 10 ianuarie 2017 Cu privire la crearea gărzii populare în cadrul Primăriei or. Criuleni Decizie Consiliu Local 10.01.2017
Decizie nr. 1/7 din 10 ianuarie 2017 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Orăşenesc Criuleni nr. 10/17 din 15 decembrie 2016 Decizie Consiliu Local 10.01.2017
Decizie nr. 1/8 din 10 ianuarie 2017 Cu privire la atribuirea statutului de piaţă şi aprobarea Regulamentelor de funcţionare a pieţelor din or. Criuleni Decizie Consiliu Local 10.01.2017
Decizie nr. 1/9 din 10 ianuarie 2017 Cu privire la corelarea bugetului oraşului Criuleni cu prevederile Legii Bugetului de Stat pe anul 2017 Decizie Consiliu Local 10.01.2017
Decizie nr. 1/10 din 10 ianuarie 2017 Cu privire la efectuarea lucrărilor cadastrale a unui lot de teren public Decizie Consiliu Local 10.01.2017
Decizie nr. 1/11 din 10 ianuarie 2017 Cu privire la radierea unor înscrieri din registrul bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 10.01.2017
Decizie nr. 1/12 din 10 ianuarie 2017 Cu privire la executarea titlului executoriu eliberat în baza Hotărîrii Judecătoriei Criuleni din 17 aprilie 2013 Decizie Consiliu Local 10.01.2017
Dispoziţia nr. 8 din 19 ianuarie 2017 Cu privire la modificarea dispoziţiei nr. 15 din 18 februarie 2016 Dispoziție Primaria 19.01.2017
Dispoziţia nr. 9 din 23 ianuarie 2017 Cu privire la suspendarea activităţii grădiniţei "Spicuşor" din or. Criuleni Dispoziție Primaria 23.01.2017
Dispoziţia nr. 11 din 30 ianuarie 2017 Cu privire la acordarea premiului anual pentru anul 2016 funcţionarilor publici din Primăria or. Criuleni Dispoziție Primaria 30.01.2017
Dispoziţia nr. 12 din 30 ianuarie 2017 Cu privire la acordarea sporului pentru performanţă colectivă Dispoziție Primaria 30.01.2017
Dispoziţia nr. 13 din 31 ianuarie 2017 Cu privire la acordarea unor premii Dispoziție Primaria 31.01.2017
Pagina
  Februarie 2017
  Nr. Titlu Tip Emitent Data
  Dispoziția nr. 15 din 01 februarie 2017 Cu privire la numirea în funcție a directorului interimar la Grădinița de copii Mesteacănul or. Criuleni Dispoziție Primaria 01.02.2017
  Dispoziţia nr. 14 din 01 februarie 2017 Cu privire la achitarea premiului anual personalului din Primăria or. Criuleni Dispoziție Primaria 01.02.2017
  Dispoziția nr. 16 din 02 februarie 2017 Cu privire la constituirea Comisiei obștești pentru evaluarea necesităților de acordare a ajutorului material Dispoziție Primaria 02.02.2017
  Dispoziția nr. 17 din 08 februarie 2017 Cu privire la suspendarea activității grădiniței Spicușor din or. Criuleni Dispoziție Primaria 08.02.2017
  Dispoziția nr. 19 din 13 februarie 2017 Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu Dispoziție Primaria 13.02.2017
  Dispoziția nr. 20 din 13 februarie 2017 Cu privire la angajarea dlui Razlavan Serghei în funcția de paznic Dispoziție Primaria 13.02.2017
  Dispoziția nr. 18 februarie 2017 Cu privire la numirea în funcție a dlui Procofiev Iurie Dispoziție Primaria 18.02.2017
  Dispoziția nr. 21 din 20 februarie 2017 Cu privire la completarea unor dispoziții ale primarului or. Criuleni Dispoziție Primaria 20.02.2017
  Dispoziția nr. 22 din 23 februarie 2017 Cu privire la aprobarea documentației de planificare a măsurilor de pregătire a protecției Dispoziție Primaria 23.02.2017
  Dispoziția nr. 23 din 23 februarie 2017 Cu privire la crearea formațiunilor protecției civile a primăriei or. Criuleni Dispoziție Primaria 23.02.2017
  Dispoziția nr. 24 din 27 februarie 2017 Cu privire la acordarea unor premii Dispoziție Primaria 27.02.2017
  Pagina
   Martie 2017
   Nr. Titlu Tip Emitent Data
   Dispoziția nr. 25 din 01 martie 2017 Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului orășenesc Criuleni Dispoziție Primaria 01.03.2017
   Dispoziția nr. 25 din 01 martie 2017 Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului Orășenesc Criuleni Dispoziție Primaria 01.03.2017
   Dispoziția nr. 26 din 06 martie 2017 Cu privire la alocarea unor mijloace bănești Dispoziție Primaria 06.03.2017
   Decizie nr 2/1 din 07 martie 2017 Cu privire la executarea bugetului local pe anul 2016 Decizie Consiliu Local 07.03.2017
   Decizie nr 2/2 din 07 martie 2017 Cu privire la rectificarea bugetului local Decizie Consiliu Local 07.03.2017
   Decizie nr 2/2 din 07 martie 2017 Cu privire la rectificarea bugetului local Decizie Consiliu Local 07.03.2017
   Decizie nr 2/3 din 07 martie 2017 Cu privire la modificarea Regulamentului Cu privire la stabilirea pe teritoriul primăriei or. Criuleni a cotelor taxelor și impozitelor locale pentru anul 2017 Decizie Consiliu Local 07.03.2017
   Decizie nr. 2/3 din 07 martie 2017 Cu privire la modificarea Regulamentului Cu privire la stabilirea pe teritoriul primăriei or. Criuleni a cotelor taxelor și impozitelor locale pentru anul 2017 Decizie Consiliu Local 07.03.2017
   Decizie nr. 2/4 din 07 martie 2017 Cu privire la instituirea serviciului de salubrizare pentru Întreprinderea Municipală Comunservice Criuleni Decizie Consiliu Local 07.03.2017
   Decizie nr. 2/5 din 07 martie 2017 Cu privire la examinarea cererii prealabile privind anularea deciziei Consiliului Orășenesc Criuleni nr. 8/32 din 15.12.2014 Decizie Consiliu Local 07.03.2017
   Decizie nr. 2/6 din 07 martie 2017 Cu privire la acordarea unor ajutoare materiale din fondul de rezervă al bugetului local Decizie Consiliu Local 07.03.2017
   Decizie nr. 2/7 din 07 martie 2017 Cu privire la acordarea unor scutiri de plata pentru întreținere a copiilor în grădinițele din or. Criuleni Decizie Consiliu Local 07.03.2017
   Decizie nr. 2/8 din 07 martie 2017 Cu privire la abrogarea unor decizii ale Consiliului Orășenesc Criuleni Decizie Consiliu Local 07.03.2017
   Decizie nr. 2/9 din 07 martie 2017 Cu privire la modificarea Regulamentului de Organizare și funcționare a Bibliotecii Publice T. Isac și aprobarea Regulamentului cu privire la modul de constituire și utilizare a resurselor atrase de instituție Decizie Consiliu Local 07.03.2017
   Decizie nr. 2/10 din 07 martie 2017 Cu privire la recunoașterea dreptului administrației publice locale asupra unor loturi de teren Decizie Consiliu Local 07.03.2017
   Decizie nr. 2/11 din 07 martie 2017 Cu privire la transmiterea în folosință cu titlu gratuit a unui lot de teren Decizie Consiliu Local 07.03.2017
   Decizie nr. 2/12 din 07 martie 2017 Cu privire la modificarea unor înscrieri din Registrul bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 07.03.2017
   Decizie nr. 2/13 din 07 martie 2017 Cu privire la expunerea la licitație cu strigare a unor loturi de teren Decizie Consiliu Local 07.03.2017
   Decizie nr. 2/14 din 07 martie 2017 Cu privire la efectuarea lucrărilor cadastrale a unor loturi de teren public Decizie Consiliu Local 07.03.2017
   Decizie nr. 2/15 din 07 martie 2017 Cu privire la defrișarea și curățarea unor arbori amplasați în teritoriul administrat de Primăria or. Criuleni Decizie Consiliu Local 07.03.2017
   Decizie nr. 2/16 din 07 martie 2017 Cu privire la darea în locațiune a unui imobil proprietate a primăriei or. Criuleni, bd. Biruința 12 Decizie Consiliu Local 07.03.2017
   Decizie nr. 2/17 din 07 martie 2017 Cu privire la crearea Echipei orășenești de fotbal Tiras și aprobarea regulamentului acesteia Decizie Consiliu Local 07.03.2017
   Dispoziția nr. 27 din 10 martie 2017 Cu privire la stabilirea și achitarea unui supliment la salariu dnei Brînză Tatiana Dispoziție Primaria 10.03.2017
   Dispoziția nr. 28 din 15 martie 2017 Cu privire la constituirea unei comisii Dispoziție Primaria 15.03.2017
   Dispoziția nr. 30 din 21 martie 2017 Cu privire la delegarea la cursuri de dezvoltare profesională Dispoziție Primaria 21.03.2017
   Dispoziția nr. 33 din 29 martie 2017 Cu privire la antrenarea temporară la lucrări publice remunerate de amenajare a teritoriului în or. Criuleni a persoanelor în căutarea locului de lucru Dispoziție Primaria 29.03.2017
   Dispoziția nr. 34 din 29 martie 2017 Cu privire la antrenarea temporară la lucrări publice remunerate de amenajare a teritoriului în or. Criuleni a persoanelor în căutarea locului de lucru Dispoziție Primaria 29.03.2017
   Dispoziția nr. 35 din 30 martie 2017 Cu privire la stabilirea treptelor de salarizare a unor funcționari publici în Primăria or. Criuleni Dispoziție Primaria 30.03.2017
   Dispoziția nr. 36 din 31 martie 2017 Cu privire la stabilirea sporului lunar pentru intensitatea muncii Dispoziție Primaria 31.03.2017
   Pagina
    Aprilie 2017
    Nr. Titlu Tip Emitent Data
    Dispoziția nr. 37 din 03 aprilie 2017 Cu privire la sistarea sezonului de încălzire la instituțiile aflate în subordinea primăriei or. Criuleni Dispoziție Primaria 03.04.2017
    Dispoziția nr. 38 din 07 aprilie 2017 Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Orășenesc Criuleni Dispoziție Primaria 07.04.2017
    Dispoziția nr. 42 din 13 aprilie 2017 Cu privire la stabilirea și achitarea unui supliment la salariu dnei Bobeica Ludmila Dispoziție Primaria 11.04.2017
    Decizie nr. 3/1 din 12 aprilie 2017 Cu privire la Raportul de activitate al ÎM Comunservice Criuleni în anul 2016 Decizie Consiliu Local 12.04.2017
    Decizie nr. 3/2 din 12 aprilie 2017 Cu privire la corelarea bugetului orașului Criuleni cu prevederile Legii bugetului de Stat pe anul 2017 Decizie Consiliu Local 12.04.2017
    Decizie nr. 3/3 din 12 aprilie 2017 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Orășenesc Criuleni nr. 1/1 din 10 ianuarie 2017 Decizie Consiliu Local 12.04.2017
    Decizie nr. 3/4 din 12 aprilie 2017 Cu privire la acordarea unor ajutoare materiale din fondul de rezervă al bugetului local Decizie Consiliu Local 12.04.2017
    Decizie nr. 3/5 din 12 aprilie 2017 Cu privire la acordarea unor scutiri de plata pentru întreținerea copiilor în grădinițele din or. Criuleni Decizie Consiliu Local 12.04.2017
    Decizie nr. 3/6 din 12 aprilie 2017 Cu privire la recunoașterea dreptului administrației publice locale asupra unor loturi de teren Decizie Consiliu Local 12.04.2017
    Decizie nr. 3/7 din 12 aprilie 2017 Cu privire la prelungirea termenului contractului de arendă funciară încheiat între Primăria or. Criuleni și SRL Mobile Tehnologii Decizie Consiliu Local 12.04.2017
    Decizie nr. 3/8 din 12 aprilie 2017 Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului orășenesc Criuleni Decizie Consiliu Local 12.04.2017
    Decizie nr. 3/9 din 12 aprilie 2017 Cu privire la instituirea comisiei de transformarea a cotelor-părți valorice din proprietate comună în fracție sau procente Decizie Consiliu Local 12.04.2017
    Decizie nr. 3/10 din 12 aprilie 2017 Cu privire la demolarea unor construcții neautorizate Decizie Consiliu Local 12.04.2017
    Decizie nr. 3/11 din 12 aprilie 2017 Cu privire la demisia dlui Zolotco Alexandru din funcția de viceprimar al or. Criuleni Decizie Consiliu Local 12.04.2017
    Decizie nr. 3/12 din 12 aprilie 2017 Cu privire la rectificarea bugetului local Decizie Consiliu Local 12.04.2017
    Decizie nr. 3/13 din 12 aprilie 2017 Cu privire la expunerea la licitația cu strigare a unui lot de teren Decizie Consiliu Local 12.04.2017
    Decizie nr. 3/15 din 12 aprilie 2017 Cu privire la darea în locațiune prin licitație a unei încăperi amplasată în or. Criuleni, bd. Biruința 12 Decizie Consiliu Local 12.04.2017
    Decizie nr. 3/16 din 12 aprilie 2017 Cu privire la aprobarea Acordului trilateral Decizie Consiliu Local 12.04.2017
    Dispoziția nr. 43 din 14 aprilie 2017 Cu privire la acordarea unor premii Dispoziție Primaria 14.04.2017
    Dispoziția nr. 44 din 18 aprilie 2017 Cu privire la desemnarea persoanei responsabile de colectarea declarațiilor de avere și interese personale Dispoziție Primaria 18.04.2017
    Dispoziția nr. 45 din 20 aprilie 2017 Cu privire la modificarea dispoziției nr. 15 din 18 februarie 2016 Dispoziție Primaria 20.04.2017
    Dispoziția nr. 46 din 25 aprilie 2017 Cu privire la constituirea comisiei de constatare a pagubelor produse culturilor agricole ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din primăvara an. 2017 în teritoriul administrat de Primăria or. Criuleni Dispoziție Primaria 25.04.2017
    Dispoziția nr. 49 din 27 aprilie 2017 Cu privire la achitarea indemnizației de concediu de odihnă anual nefolosit și ajutorului material Dispoziție Primaria 27.04.2017
    Dispoziția nr. 50 din 27 aprilie 2017 Cu privire la suspendarea activității grădiniței Mesteacănul din or. Criuleni Dispoziție Primaria 27.04.2017
    Dispoziția nr. 51 din 27 aprilie 2017 Cu privire la acordarea unei prime Dispoziție Primaria 27.04.2017
    Dispoziția nr. 53 din 28 aprilie 2017 Cu privire la stabilirea sporului lunar pentru intensitatea muncii Dispoziție Primaria 28.04.2017
    Dispoziția nr. 54 din 28 aprilie 2017 Cu privire la modificarea dispoziției nr. 43 din 14 aprilie 2017 Dispoziție Primaria 28.04.2017
    Pagina
     Mai 2017
     Nr. Titlu Tip Emitent Data
     Dispoziția nr. 55 din 04 mai 2017 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului orașului Criuleni Dispoziție Primaria 04.05.2017
     Dispoziția nr. 58 din 11 mai 2017 Cu privire la modificarea dispoziției nr. 50 din 13 iulie 2015 Dispoziție Primaria 11.05.2017
     Dispoziția nr. 60 din 16 mai 2017 Cu privire la constituirea comisiei speciale pentru acordarea suportului financiar producătorilor agricoli Dispoziție Primaria 16.05.2017
     Dispoziția nr. 61 din 17 mai 2017 Cu privire la acordarea unor premii Dispoziție Primaria 17.05.2017
     Dispoziția nr. 62 din 19 mai 2017 Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Orășenesc Criuleni Dispoziție Primaria 19.05.2017
     Dispoziția nr. 62 din 19 mai 2017 Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Orășenesc Criuleni Dispoziție Primaria 19.05.2017
     Dispoziția nr. 63 din 22 mai 2017 Cu privire la organizarea și desfășurarea Zilei Sportivului Dispoziție Primaria 22.05.2017
     Decizie nr. 4/1 din 24 mai 2017 Cu privire la rectificarea bugetului local Decizie Consiliu Local 24.05.2017
     Decizie nr. 4/2 din 24 mai 2017 Cu privire la acordarea unor ajutoare materiale din fondul de rezerv[ al bugetului local Decizie Consiliu Local 24.05.2017
     Decizie nr. 4/3 din 24 mai 2017 Cu privire la încetarea activității Asociației Obștești "Spicușor de Criuleni" Decizie Consiliu Local 24.05.2017
     Decizie nr. 4/4 din 24 mai 2017 Cu privire la abrogarea unor decizii a Consiliului orășenesc Criuleni Decizie Consiliu Local 24.05.2017
     Decizie nr. 4/5 din 24 mai 2017 Cu privire la aprobarea Actului de inventariere a bunului imobile proprietate a statului - Ministerul Apărării al R. Moldova, ÎS Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională Filiala Criuleni Decizie Consiliu Local 24.05.2017
     Decizie nr. 4/6 din 24 mai 2017 Cu privire la efectuarea lucrărilor cadastrale a unor loturi de teren public Decizie Consiliu Local 24.05.2017
     Decizie nr. 4/6 din 24 mai 2017 Cu privire la efectuarea lucrărilor cadastrale a unor loturi de teren public Decizie Consiliu Local 24.05.2017
     Decizie nr. 4/7 din 24 mai 2017 Cu privire la recunoașterea dreptului administrației publice locale asupra unor loturi de teren Decizie Consiliu Local 24.05.2017
     Decizie nr. 4/8 din 24 mai 2017 Cu privire la radierea dreptului de proprietate al cet. Caimacan Ștefan asupra lotului de teren Decizie Consiliu Local 24.05.2017
     Decizie nr. 4/9 din 24 mai 2017 Cu privire la anularea titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren Decizie Consiliu Local 24.05.2017
     Decizie nr. 4/10 din 24 mai 2017 Cu privire la anularea Actului de stabilire a hotarelor sectorului de teren și planului cadastral al bunului imobil Decizie Consiliu Local 24.05.2017
     Decizie nr. 4/11 din 24 mai 2017 Cu privire la efectuarea unor rectificări în Registrul bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 24.05.2017
     Decizie nr. 4/12 din 24 mai 2017 Cu privire la expunerea la licitație cu strigare a unor loturi de teren Decizie Consiliu Local 24.05.2017
     Decizie nr. 4/13 din 24 mai 2017 Cu privire la darea în locațiune prin licitație a unei încăperi amplasată în or. Criuleni, bd. Biruința nr.12 Decizie Consiliu Local 24.05.2017
     Decizie nr. 4/14 din 24 mai 2017 Cu privire la alegerea viceprimarului orașului Criuleni Decizie Consiliu Local 24.05.2017
     Decizie nr. 4/15 din 24 mai 2017 Cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la stabilirea pe teritoriul primăriei or. Criuleni a cotelor taxelor și impozitelor locale pentru anul 2017 Decizie Consiliu Local 24.05.2017
     Dispoziția nr. 66 din 25 mai 2017 Cu privire la organizarea și desfășurarea Zilei Internaționale de ocrotire a copilului Dispoziție Primaria 25.05.2017
     Dispoziția nr. 67 din 25 mai 2017 Cu privire la demisia dlui Procofiev Iurie din funcția de specialist în Primăria or. Criuleni Dispoziție Primaria 25.05.2017
     Dispoziția nr. 68 din 29 mai 2017 Cu privire la stabilirea sporului lunar pentru intensitatea muncii Dispoziție Primaria 29.05.2017
     Dispoziția nr. 69 din 30 mai 2017 Cu privire la decorarea cu medalia Mîndria Orașului Criuleni Dispoziție Primaria 30.05.2017
     Pagina
      Iunie 2017
      Nr. Titlu Tip Emitent Data
      Dispoziția nr. 71 din 05 iunie 2017 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului local Dispoziție Primaria 05.06.2017
      Dispoziția nr. 72 din 05 iunie 2017 Cu privire la modificarea componenței grupului de lucru responsabil de realizarea achizițiilor publice în cadrul Primăriei or. Criuleni Dispoziție Primaria 05.06.2017
      Dispoziția nr. 75 din 12 iunie 2017 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului orașului Criuleni Dispoziție Primaria 12.06.2017
      Dispoziția nr. 76 din 13 iunie 2017 Cu privire la suspendarea activității grădiniței Mesteacănul din or. Criuleni Dispoziție Primaria 13.06.2017
      Dispoziția nr. 78 din 15 iunie 2017 Cu privire la modificarea dispoziției nr. 71 din 05 iunie 2017 Dispoziție Primaria 15.06.2017
      Dispoziția nr. 79 din 16 iunie 2017 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului orașului Criuleni Dispoziție Primaria 16.06.2017
      Dispoziția nr. 80 din 16 iunie 2017 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului orașului Criuleni Dispoziție Primaria 16.06.2017
      Dispoziția nr. 82 din 20 iunie 2017 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului orașului Criuleni Dispoziție Primaria 20.06.2017
      Dispoziția nr. 85 din 22 iunie 2017 Cu privire la demisie Dispoziție Primaria 22.06.2017
      Dispoziția nr. 86 din 22 iunie 2017 Cu privire la stabilirea suplimentelor de plată unor angajați din Primăria or. Criuleni Dispoziție Primaria 22.06.2017
      Dispoziția nr. 89 din 26 iunie 2017 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului local Dispoziție Primaria 26.06.2017
      Dispoziția nr. 90 din 29 iunie 2017 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului or. Criuleni Dispoziție Primaria 29.06.2017
      Dispoziția nr. 92 din 30 iunie 2017 Cu privire la personal Dispoziție Primaria 30.06.2017
      Dispoziția nr. 93 din 30 iunie 2017 Cu privire la stabilirea sporului lunar pentru intensitatea muncii Dispoziție Primaria 30.06.2017
      Dispoziția nr. 95 din 30 iunie 2017 Cu privire la sistarea activității grădinițelor Mesteacănul și Spicușor din or. Criuleni Dispoziție Primaria 30.06.2017
      Pagina
       Iulie 2017
       Nr. Titlu Tip Emitent Data
       Dispoziția nr. 97 din 03 iulie 2017 Cu privire la constituirea unei comisii Dispoziție Primaria 03.07.2017
       Dispoziția nr. 99 din 05 iulie 2017 Cu privire la pregătirea pentru perioada toamnă - iarnă 2017-2018 și îndeplinirea cerințelor Regulilor de securitate în domeniul gazificării Dispoziție Primaria 05.07.2017
       Dispoziția nr. 100 din 05 iulie 2017 Cu privire la inventarierea produselor alimentare la grădinița Mesteacănul din or. Criuleni Dispoziție Primaria 05.07.2017
       Dispoziția nr. 102 din 10 iulie 2017 Cu privire la constituirea unei comisii Dispoziție Primaria 10.07.2017
       Dispoziția nr. 103 din 12 iulie 2017 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului orașului Criuleni Dispoziție Primaria 12.07.2017
       Dispoziția nr. 108 din 21 iulie 2017 Cu privire la stabilirea suplimentelor de plată unor angajați din Primăria or. Criuleni Dispoziție Primaria 21.07.2017
       Dispoziția nr. 109 din 21 iulie 2017 Cu privire la angajarea dlui Razlavan Serghei în funcția de șofer la Primăria or. Criuleni Dispoziție Primaria 21.07.2017
       Dispoziția nr. 111 din 25 iulie 2017 Cu privire la modificarea dispoziției nr. 109 din 21 iulie 2017 Dispoziție Primaria 25.07.2017
       Dispoziția nr. 112 din 28 iulie 2017 Cu privire la stabilirea sporului lunar pentru intensitatea muncii Dispoziție Primaria 28.07.2017
       Dispoziția nr. 114 din 28 iulie 2017 Cu privire la desemnarea persoanei responsabile pentru notificarea și raportarea măsurilor de ajutor de stat Dispoziție Primaria 28.07.2017
       Pagina
        August 2017
        Nr. Titlu Tip Emitent Data
        Dispoziția nr. 115 din 07 august 2017 Cu privire la desemnarea persoanei responsabile pentru notificarea și raportarea măsurilor de ajutor de stat Dispoziție Primaria 07.08.2017
        Dispoziția nr. 117 din 10 august 2017 Cu privire la constituirea unei comisii Dispoziție Primaria 10.08.2017
        Dispoziția nr. 118 din 11 august 2017 Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului Orășenesc Criuleni Dispoziție Primaria 11.08.2017
        Dispoziția nr. 119 din 15 august 2017 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului or. Criuleni Dispoziție Primaria 15.08.2017
        Dispoziția nr. 121 din 16 august 2017 Cu privire la desemnarea persoanelor cu drept de a constata contravenții și încheia procese-verbale în teritoriul administrat de Primăria or. Criuleni Dispoziție Primaria 16.08.2017
        Decizia nr. 5/1 din 17 august 2017 Cu privire la stabilirea tarifului pentru alimentare cu apă potabilă pentru biserica din or. Criuleni Decizie Consiliu Local 17.08.2017
        Decizia nr. 5/2 din 17 august 2017 Cu privire la executarea bugetului local pe semestrul I, anul 2017 Decizie Consiliu Local 17.08.2017
        Decizia nr. 5/3 din 17 august 2017 Cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a orașului Criuleni, Compartimentul Aprovizionare cu Apă și Sanitație pentru anii 2017-2025 Decizie Consiliu Local 17.08.2017
        Decizia nr. 5/4 din 17 august 2017 Cu privire la trecerea la pierderi a unor creanțe compromise și datorii expirate Decizie Consiliu Local 17.08.2017
        Decizia nr. 5/5 din 17 august 2017 Cu privire la aprobarea unor dispoziții ale primarului orașului Criuleni Decizie Consiliu Local 17.08.2017
        Decizia nr. 5/6 din 17 august 2017 Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului Orășenesc Criuleni Decizie Consiliu Local 17.08.2017
        Decizia nr. 5/6 din 17 august 2017 Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului Orășenesc Criuleni Decizie Consiliu Local 17.08.2017
        Decizia nr. 5/7 din 17 august 2017 Cu privire la acordarea unor ajutoare materiale din fondul de rezervă al bugetului local Decizie Consiliu Local 17.08.2017
        Decizia nr. 5/8 din 17 august 2017 Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi proprietate a Primăriei or. Criuleni, bd. Biruința 12 Decizie Consiliu Local 17.08.2017
        Decizia nr. 5/9 din 17 august 2017 Cu privire la defrișarea unor arbori amplasați în teritoriul administrat de Primăria or. Criuleni Decizie Consiliu Local 17.08.2017
        Decizia nr. 5/10 din 17 august 2017 Cu privire la transmiterea unor bunuri Decizie Consiliu Local 17.08.2017
        Decizia nr. 5/11 din 17 august 2017 Cu privire la casarea bunurilor uzate raportate la mijloace fixe Decizie Consiliu Local 17.08.2017
        Decizia nr. 5/12 din 17 august 2017 Cu privire la efectuarea lucrărilor cadastrale a unor loturi de teren public Decizie Consiliu Local 17.08.2017
        Decizia nr. 5/13 din 17 august 2017 Cu privire la expunerea la licitație cu strigare a unui lot de teren Decizie Consiliu Local 17.08.2017
        Decizia nr. 5/14 din 17 august 2017 Cu privire la schimbarea destinației unei încăperi amplasată bd. Biruința 18 ap.20 or. Criuleni Decizie Consiliu Local 17.08.2017
        Decizia nr. 5/15 din 17 august 2017 Cu privire la vînzarea cumpărarea unui lot de teren pe care este amplasat un garaj Decizie Consiliu Local 17.08.2017
        Dispoziția nr. 122 din 22 august 2017 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului orașului Criuleni Dispoziție Primaria 22.08.2017
        Dispoziția nr. 123 din 23 august 2017 Cu privire la acordarea unor premii Dispoziție Primaria 23.08.2017
        Dispoziția nr. 124 din 24 august 2017 Cu privire la desemnarea persoanei responsabile de executarea muncii neremunerate de către condamnați Dispoziție Primaria 24.08.2017
        Dispoziția nr. 125 din 25 august 2017 Cu privire la antrenarea temporară la lucrări publice remunerate de amenajare a teritoriului în or. Criuleni a persoanelor în căutarea locului de muncă Dispoziție Primaria 25.08.2017
        Dispoziția nr. 126 din 28 august 2017 Cu privire la transferul grupei pregătitoare din grădinița de copii Mesteacănul în grădinița de copii Spicușor or. Criuleni Dispoziție Primaria 28.08.2017
        Dispoziția nr. 127 din 30 august 2017 Cu privire la suspendarea activității grădiniței Spicușor din or. Criuleni Dispoziție Primaria 30.08.2017
        Dispoziția nr. 128 din 30 august 2017 Cu privire la stabilirea sporului lunar pentru intensitatea muncii Dispoziție Primaria 30.08.2017
        Pagina
         Septembrie 2017
         Nr. Titlu Tip Emitent Data
         Dispoziția nr. 129 din 04 septembrie 2017 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului orașului Criuleni Dispoziție Primaria 04.09.2017
         Dispoziția nr. 130 din 04 septembrie 2017 Cu privire la modificarea dispoziției nr.51 din 13 iulie 2015 Dispoziție Primaria 04.09.2017
         Dispoziția nr. 131 din 05 septembrie 2017 Cu privire la acordarea unor ajutoare materiale din fondul de rezervă al bugetului local Dispoziție Primaria 05.09.2017
         Dispoziția nr. 132 din 05 septembrie 2017 Cu privire la angajarea pe perioadă determinată a cet. Guzun Raisa în funcție de paznic Dispoziție Primaria 05.09.2017
         Dispoziția nr. 133 din 06 septembrie 2017 Cu privire la alocarea unor mijloace bănești Dispoziție Primaria 06.09.2017
         Dispoziția nr. 134 din 06 septembrie 2017 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului orașului Criuleni Dispoziție Primaria 06.09.2017
         Dispoziția nr. 135 din 07 septembrie 2017 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului orașului Criuleni Dispoziție Primaria 07.09.2017
         Dispoziția nr. 140 din 11 septembrie 2017 Cu privire la modificarea dispoziției nr. 133 din 06 septembrie 2017 Dispoziție Primaria 11.09.2017
         Dispoziția nr. 142 din 14 septembrie 2017 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului loc Dispoziție Primaria 14.09.2017
         Dispoziția nr. 143 din 15 septembrie 2017 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului or. Criuleni Dispoziție Primaria 15.09.2017
         Dispoziția nr. 144 din 21 septembrie 2017 Cu privire la modificarea dispoziției nr. 99 din 05 iulie 2017 Dispoziție Primaria 21.09.2017
         Dispoziția nr. 149 din 28 septembrie 2017 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul și condițiile de acordare a altor plăți de stimulare Dispoziție Primaria 28.09.2017
         Dispoziția nr. 150 din 29 septembrie 2017 Cu privire la stabilirea plăților suplimentare lunare funcționarilor din Primăria or. Criuleni Dispoziție Primaria 29.09.2017
         Dispoziția nr. 152 din 29 septembrie 2017 Cu privire la acordarea unei premii Dispoziție Primaria 29.09.2017
         Pagina
          Octombrie 2017
          Nr. Titlu Tip Emitent Data
          Dispoziția nr. 154 din 06 octombrie 2017 Cu privire la alocarea unor mijloace bănești Dispoziție Primaria 06.10.2017
          Dispoziția nr. 155 din 09 octombrie 2017 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului orașului Criuleni Dispoziție Primaria 09.10.2017
          Dispoziția nr. 157 din 10 octombrie 2017 Cu privire la începutul sezonului de încălzire la grădinița de copii Spicușor din or. Criuleni Dispoziție Primaria 10.10.2017
          Dispoziția nr. 159 din 16 octombrie 2017 Cu privire la abrogarea dispoziției nr. 131 din 05 septembrie 2017 Dispoziție Primaria 16.10.2017
          Dispoziția nr. 162 din 27 octombrie 2017 Cu privire la începutul sezonului de încălzire la grădinița de copii Mesteacănul din or. Criuleni Dispoziție Primaria 27.10.2017
          Dispoziția nr. 163 din 30 octombrie 2017 Cu privire la stabilirea plăților suplimentare lunare funcționarilor din Primăria or. Criuleni Dispoziție Primaria 30.10.2017
          Pagina
           Noiembrie 2017
           Nr. Titlu Tip Emitent Data
           Dispoziția nr. 166 din 06 noiembrie 2017 Cu privire la constituirea comisiei de inventariere a bunurilor materiale aflate la bilanțul contabil al instituțiilor din subordinea Primăriei Criuleni Dispoziție Primaria 06.11.2017
           Dispoziția nr. 167 din 07 noiembrie 2017 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului orașului Criuleni Dispoziție Primaria 07.11.2017
           Dispoziția nr. 168 din 08 noiembrie 2017 Cu privire la desemnarea persoanelor responsabile de înregistrarea și publicarea actelor administrative în Registrul de stat al actelor locale Dispoziție Primaria 08.11.2017
           Dispoziția nr. 169 din 13 noiembrie 2017 Cu privire la constiturea unei comisii Dispoziție Primaria 13.11.2017
           Dispoziția nr. 170 din 13 noiembrie 2017 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului orașului Criuleni Dispoziție Primaria 13.11.2017
           Dispoziția nr. 172 din 21 noiembrie 2017 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului orașului Criuleni Dispoziție Primaria 21.11.2017
           Dispoziția nr. 174 din 22 noiembrie 2017 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului orașului Criuleni Dispoziție Primaria 22.11.2017
           Dispoziția nr. 176 din 24 noiembrie 2017 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului orașului Criuleni Dispoziție Primaria 24.11.2017
           Dispoziția nr. 177 din 25 noiembrie 2017 Cu privire la constituirea comisiei pentru examinarea cazului de deces a familiei Cangea Dispoziție Primaria 25.11.2017
           Dispoziția nr. 178 din 27 noiembrie 2017 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului orașului Criuleni Dispoziție Primaria 27.11.2017
           Dispoziția nr. 179 din 27 noiembrie 2017 Cu privire la alocarea unor mijloace bănești Dispoziție Primaria 27.11.2017
           Dispoziția nr. 180 din 28 noiembrie 2017 Cu privire la stabilirea plăților suplimentare lunare funcționarilor din Primăria orașului Criuleni Dispoziție Primaria 28.11.2017
           Pagina
            Decembrie 2017
            Nr. Titlu Tip Emitent Data
            Dispoziția nr. 181 din 01 decembrie 2017 Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului orășenesc Criuleni Dispoziție Primaria 01.12.2017
            Dispoziția nr. 181 din 01 decembrie 2017 Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului orășenesc Criuleni Dispoziție Primaria 01.12.2017
            Dispoziția nr. 185 din 08 decembrie 2017 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului orașului Criuleni Dispoziție Primaria 08.12.2017
            Decizie nr. 6/1 din 08 decembrie 2017 Cu privire la aprobarea bugetului local Criuleni pentru anul 2018 Decizie Consiliu Local 08.12.2017
            Decizie nr. 6/2 din 08 decembrie 2017 Cu privire la aprobarea cotelor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018 Decizie Consiliu Local 08.12.2017
            Decizie nr. 6/3 din 08 decembrie 2017 Cu privire la corelarea bugetului orașului Criuleni cu prevederile Legii Bugetului de Stat pe anul 2017 Dispoziție Primaria 08.12.2017
            Decizie nr. 6/4 din 08 decembrie 2017 Cu privire la modificarea bugetului local pentru anul 2017 Decizie Consiliu Local 08.12.2017
            Decizie nr. 6/4 din 08 decembrie 2017 Cu privire la modificarea bugetului local pentru anul 2017 Decizie Consiliu Local 08.12.2017
            Decizie nr. 6/5 din 08 decembrie 2017 Cu privire la trecerea la pierderi a unor datorii expirate Decizie Consiliu Local 08.12.2017
            Decizie nr. 6/6 din 08 decembrie 2017 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului orășenesc Criuleni nr. 2/2 din 07.03.2017 Decizie Consiliu Local 08.12.2017
            Decizie nr. 6/7 din 08 decembrie 2017 Cu privire la prelungirea valabilității unor mijloace fixe și active nemateriale Decizie Consiliu Local 08.12.2017
            Decizie nr. 6/8 din 08 decembrie 2017 Cu privire la stabilirea normelor de consum de combustibil pentru perioada rece a anului 2017-2018 Decizie Consiliu Local 08.12.2017
            Decizie nr. 6/9 din 08 decembrie 2017 Cu privire la stabilirea indemnizației de conducere directorului interimar al grădiniței de copii "Mesteacănul" din or. Criuleni Decizie Consiliu Local 08.12.2017
            Decizie nr. 6/10 din 08 decembrie 2017 Cu privire la casarea bunurilor uzate raportate la mijloace fixe Decizie Consiliu Local 08.12.2017
            Decizie nr. 6/11 din 08 decembrie 2017 Cu privire la eliberarea bonurilor de repartiție a locuinței Decizie Consiliu Local 08.12.2017
            Decizie nr. 6/12 din 08 decembrie 2017 Cu privire la acordarea unor ajutoare materiale din fondul de rezervă al bugetului local Decizie Consiliu Local 08.12.2017
            Decizie nr. 6/12 din 08 decembrie 2017 Cu privire la acordarea unor ajutoare materiale din fondul de rezervă al bugetului local Decizie Consiliu Local 08.12.2017
            Decizie nr. 6/13 din 08 decembrie 2017 Cu privire la acordarea scutirilor de plata impozitului pe bunurile imobiliare din motiv de deces și boală îndelungată Decizie Consiliu Local 08.12.2017
            Decizie nr. 6/13 din 08 decembrie 2017 Cu privire la acordarea scutirilor de plata impozitului pe bunurile imobiliare din motiv de deces și boală îndelungată Decizie Consiliu Local 08.12.2017
            Decizie nr. 6/14 din 08 decembrie 2017 Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului orășenesc Criuleni Decizie Consiliu Local 08.12.2017
            Decizie nr. 6/15 din 08 decembrie 2017 Cu privire la anularea deciziei nr. 4/13 din 24 mai 2017 Decizie Consiliu Local 08.12.2017
            Decizie nr. 6/16 din 08 decembrie 2017 Cu privire la darea în locațiune prin licitație a unor încăperi amplasate în or. Criuleni, bd. Biruința nr. 12 Decizie Consiliu Local 08.12.2017
            Decizie nr. 6/17 din 08 decembrie 2017 Cu privire la examinarea cererii cet. Fisarevschi Ilie Decizie Consiliu Local 08.12.2017
            Decizie nr. 6/18 din 08 decembrie 2017 Cu privire la instituirea comisiei consultative pentru domeniul locuințelor Decizie Consiliu Local 08.12.2017
            Decizie nr. 6/19 din 08 decembrie 2017 Cu privire la vînzarea cumpărarea unor loturi de teren aferent construcției private Decizie Consiliu Local 08.12.2017
            Decizie nr. 6/20 din 08 decembrie 2017 Cu privire la vînzarea cumpărarea unui lot de teren pe care este amplasat un garaj Decizie Consiliu Local 08.12.2017
            Decizie nr. 6/21 din 08 decembrie 2017 Cu privire la efectuarea unor corectări în unele titluri de autentificare a dreptului deținătorului de teren Decizie Consiliu Local 08.12.2017
            Decizie nr. 6/22 din 08 decembrie 2017 Cu privire la expunerea la licitație cu strigare a unor loturi de teren public Decizie Consiliu Local 08.12.2017
            Decizie nr. 6/23 din 08 decembrie 2017 Cu privire la efectuarea lucrărilor cadastrale a unor loturi de teren public Decizie Consiliu Local 08.12.2017
            Decizie nr. 6/24 din 08 decembrie 2017 Cu privire la prelungirea termenului contractului de arendă funciară încheiat între Primăria or. Criuleni și cet. Dragan Oleg Decizie Consiliu Local 08.12.2017
            Decizie nr. 6/25 din 08 decembrie 2017 Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile agricole proprietate comună pe cote-părți și lista persoanelor care dispun de dreptul la cotă-parte din bunurile agricole proprietate comună Decizie Consiliu Local 08.12.2017
            Decizie nr. 6/26 din 08 decembrie 2017 Cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică a orașului Criuleni din domeniul public și cel privat Decizie Consiliu Local 08.12.2017
            Decizie nr. 6/27 din 08 decembrie 2017 Cu privire la defrișarea unor arbori amplasați în teritoriul administrat de Primăria or. Criuleni Decizie Consiliu Local 08.12.2017
            Decizie nr. 6/28 din 08 decembrie 2017 Cu privire la aprobarea listei cu denumirea străzilor cerectate/actualizate conform regulilor de ortografie Decizie Consiliu Local 08.12.2017
            Decizie nr. 6/29 din 08 decembrie 2017 Cu privire la acordarea scutirii la achitarea taxei pentru instruire în Școala de Arte din or. Criuleni Decizie Consiliu Local 08.12.2017
            Decizie nr. 6/30 din 08 decembrie 2017 Cu privire la darea în locațiune prin licitație a unor încăperi amplasate în or. Criuleni, bd. Biruința nr.12 Decizie Consiliu Local 08.12.2017
            Decizie nr. 6/31 din 08 decembrie 2017 Cu privire la aprobarea statelor de personal și schemei de salarizare ale Întreprinderii Municipale Comunservice Criuleni pentru an. 2017 Decizie Consiliu Local 08.12.2017
            Decizie nr. 6/32 din 08 decembrie 2017 Cu privire la aprobarea prețului de cost pentru o oră de lucru a mecanismelor Întreprinderii Municipale Comunservice Criuleni Decizie Consiliu Local 08.12.2017
            Decizie nr. 6/33 din 08 decembrie 2017 Cu privire la aprobarea Programului de activitate privind volumul și costul lucrărilor de amenajare a domeniului public al Primăriei or. Criuleni pentru anul 2018 Decizie Consiliu Local 08.12.2017
            Dispoziția nr. 186 din 11 decembrie 2017 Cu privire la acordarea unor premii Dispoziție Primaria 11.12.2017
            Dispoziția nr. 187 din 11 decembrie 2017 Cu privire la acordarea unor premii conducătorilor instituțiilor din subordinea Primăriei or. Criuleni Dispoziție Primaria 11.12.2017
            Dispoziția nr. 188 din 13 decembrie 2017 Cu privire la alocarea unor mijloace bănești Dispoziție Primaria 13.12.2017
            Dispoziția nr. 189 din 14 decembrie 2017 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului orașului Criuleni Dispoziție Primaria 14.12.2017
            Dispoziția nr. 189 din 14 decembrie 2017 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului orașului Criuleni Dispoziție Primaria 14.12.2017
            Dispoziția nr. 190 din 14 decembrie 2017 Cu privire la constituirea unei comisii Dispoziție Primaria 14.12.2017
            Dispoziția nr. 191 din 15 decembrie 2017 Cu privire la constituirea unei comisii Dispoziție Primaria 15.12.2017
            Dispoziția nr. 193 din 15 decembrie 2017 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului or. Criuleni Dispoziție Primaria 15.12.2017
            Pagina