(0-248) 22 585

Contactează-ne

datele de Contact ale primăriei

Adresa Primăriei Criuleni

Strada Biruinta 12, MD-4801

Orașul Criuleni

Scrieți-ne un mesaj

arhivă

Rezultate pe pagină

Ianuarie 2016
Nr. Titlu Tip Emitent Data
Dispoziţia nr. 1 din 11 ianuarie 2016 Cu privire la convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Orăşenesc Criuleni Dispoziție Primaria 11.01.2016
Decizie nr. 1/1 din 15 ianuarie 2016 Cu privire la rectificarea bugetului local Decizie Consiliu Local 15.01.2016
Decizie nr. 1/2 din 15 ianuarie 2016 Cu privire la darea în locaţiune prin licitaţie a unei încăperi amplasată în or. Criuleni, bd. Biruinţa nr. 12 Decizie Primaria 15.01.2016
Decizie nr. 1/3 din 15 ianuarie 2016 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Orăşenesc Criuleni nr. 6/7 din 09 decembrie 2015 Decizie Consiliu Local 15.01.2016
Decizie nr. 1/4 din 15 ianuarie 2016 Cu privire la acordarea unor ajutoare materiale din fondul de rezervă al bugetului local Decizie Consiliu Local 15.01.2016
Decizie nr. 1/5 din 15 ianuarie 2016 Cu privire la aprobarea Planului de activitate a Consiliului Orăşenesc Criuleni pentru anul 2016 Decizie Consiliu Local 15.01.2016
Decizie nr. 1/6 din 15 ianuarie 2016 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Orăşenesc Criuleni nr. 6/2 din 09 decembrie 2015 "Cu privire la aprobarea cotelor impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016" Decizie Consiliu Local 15.01.2016
Decizie nr. 1/7 din 15 ianuarie 2016 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Orăşenesc Criuleni nr. 5/3 din 08 octombrie 2015 Decizie Consiliu Local 15.01.2016
Dispoziţia nr. 3 din 25 ianuarie 2016 Cu privire la stabilirea şi achitarea unui supliment la salariu dnei Brînză Tatiana Dispoziție Primaria 25.01.2016
Dispoziţia nr. 4 din 27 ianuarie 2016 Cu privire la desemnarea administratorului de buget al Primăriei or. Criuleni Dispoziție Primaria 27.01.2016
Dispoziţia nr. 5 din 29 ianuarie 2016 Cu privire la demisia dnei Tatiana Savin din funcţia de specialist în Primăria or. Criuleni Dispoziție Primaria 29.01.2016
Pagina
  Februarie 2016
  Nr. Titlu Tip Emitent Data
  Dispoziţia nr. 184 din 12 decembrie 2016 Cu privire la acordarea unei premii Dispoziție Primaria 03.02.2016
  Dispoziţia nr. 6 din 05 februarie 2016 Cu privire la angajarea dlui Colesnicenco Mihail în funcţia de jurist la Primăria or. Criuleni Dispoziție Primaria 05.02.2016
  Dispoziţia nr. 7 din 08 februarie 2016 Cu privire la achitarea premiului anual personalului din Primăria or. Criuleni Dispoziție Primaria 08.02.2016
  Dispoziţia nr. 8 din 09 februarie 2016 Cu privire la acordarea premiului anual pentru anul 2015 funcţionarilor publici din Primăria or. Criuleni Dispoziție Primaria 09.02.2016
  Dispoziţia nr. 9 din 09 februarie 2016 Cu privire la acordarea sporului pentru performanţa colectivă Dispoziție Primaria 09.02.2016
  Dispoziţia nr. 10 din 09 februarie 2016 Cu privire la achitarea premiului anual personalului Muzeului de Istorie şi Etnografie Criuleni Dispoziție Primaria 09.02.2016
  Dispoziţia nr. 11 din 11 februarie 2016 Cu privire la stabilirea sporului pentru înaltă competenţă profesională şi intensitatea muncii pentru personalul din contabilitate în Primăria or. Criuleni Dispoziție Primaria 11.02.2016
  Dispoziţia nr. 12 din 11 februarie 2016 Cu privire la elaborarea atribuţiilor de serviciu ale specialiştilor din contabilitatea Primăriei or. Criuleni Dispoziție Primaria 11.02.2016
  Dispoziţia nr. 187 din 13 decembrie 2016 Cu privire la angajarea pe perioadă determinată a dlui Ursu Gheorghe în funcţia de paznic Dispoziție Primaria 13.02.2016
  Dispoziţia nr. 15 din 18 februarie 2016 Cu privire la constituirea Comisiei Situaţii Excepţionale a oraşului Criuleni, r-ul Criuleni Dispoziție Primaria 18.02.2016
  Dispoziţia nr. 16 din 18 februarie 2016 Cu privire la crearea Formaţiunilor protecţiei civile ale Primăriei or. Criuleni Dispoziție Primaria 18.02.2016
  Dispoziţia nr. 17 din 18 februarie 2016 Cu privire la aprobarea documentaţiei de planificare a pregătirii protecţiei civile a oraşului Criuleni Dispoziție Primaria 18.02.2016
  Dispoziţia nr. 18 din 19 februarie 2016 Cu privire la pregătirea şi desfăşurarea aplicaţiei la Protecţia Civilă în or. Criuleni Dispoziție Primaria 19.02.2016
  Dispoziţia nr. 19 din 24 februarie 2016 Cu privire la abrogarea dispoziţiei nr. 123 din 29 decembrie 2015 Dispoziție Primaria 24.02.2016
  Dispoziţia nr. 20 din 26 februarie 2016 Cu privire la alocarea mijloacelor băneşti Dispoziție Primaria 26.02.2016
  Dispoziţia nr. 21 din 29 bebruarie 2016 Cu privire la numirea în funcţie a dnei Artiom Rodica Dispoziție Primaria 29.02.2016
  Dispoziţia nr. 22 din 29 februarie 2016 Cu privire la acordarea unor premii Dispoziție Primaria 29.02.2016
  Pagina
   Martie 2016
   Nr. Titlu Tip Emitent Data
   Dispoziţia nr. 23 din 01 martie 2016 Cu privire la constituirea unei comisii Dispoziție Primaria 01.03.2016
   Dispoziţia nr. 24 din 02 martie 2016 Cu privire la alocarea unor mijloace băneşti Dispoziție Primaria 02.03.2016
   Dispoziţia nr. 26 din 14 martie 2016 Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Orăşenesc Criuleni Dispoziție Primaria 14.03.2016
   Dispoziţia nr. 26 din 14 martie 2016 Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Orăşenesc Criuleni Dispoziție Primaria 14.03.2016
   Dispoziţia nr. 27 din 18 martie 2016 Cu privire la constituirea grupurilor de lucru pentru monitorizarea situaţiei privind amenajarea şi salubrizarea oraşului Criuleni Dispoziție Primaria 18.03.2016
   Dispoziţia nr. 28 din 21 martie 2016 Cu privire la aplicarea sancţiunii disciplinare dnei Căpăţînă Ana, şef interimar grădiniţa de copii "Mesteacănul" or. Criuleni Dispoziție Primaria 21.03.2016
   Dispoziţia nr. 29 din 22 martie 2016 Cu privire la constituirea comisiei Primăriei or. Criuleni pentru repartizarea ajutorului umanitar Dispoziție Primaria 22.03.2016
   Decizie nr. 2/1 din 22 martie 2016 Cu privire la executarea bugetului local pentru anul 2015 Decizie Consiliu Local 22.03.2016
   Decizie nr. 2/2 din 22 martie 2016 Cu privire la rectificarea bugetului local Decizie Consiliu Local 22.03.2016
   Decizie nr. 2/2 din 22 martie 2016 Cu privire la rectificarea bugetului local Decizie Consiliu Local 22.03.2016
   Decizie nr. 2/3 din 22 martie 2016 Cu privire la Raportul de activitate al Întreprinderii Municipale "Comunservice" Criuleni în a. 2015 şi Programul de activitate al întreprinderii pentru anul 2016 Decizie Consiliu Local 22.03.2016
   Decizie nr. 2/4 din 22 martie 2016 Cu privire la transmiterea în gestiune economică Întreprinderii Municipale "Comunservice" Criuleni a unor bunuri imobile Decizie Consiliu Local 22.03.2016
   Decizie nr. 2/5 din 22 martie 2016 Cu privire la stabilirea normelor de consum de combustibil pentru perioada rece a anului 2015-2016 Decizie Consiliu Local 22.03.2016
   Decizie nr. 2/6 din 22 martie 2016 Cu privire la acordarea unor scutiri de plata pentru întreţinere a copiilor în grădiniţele din or. Criuleni Decizie Consiliu Local 22.03.2016
   Decizie nr. 2/7 din 22 martie 2016 Cu privire la acordarea premiilor anuale persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică Decizie Consiliu Local 22.03.2016
   Decizie nr. 2/8 din 22 martie 2016 Cu privire la acordarea unor ajutoare materiale din fondul de rezervă al bugetului local Decizie Consiliu Local 22.03.2016
   Decizie nr. 2/9 din 22 martie 2016 Cu privire la împuternicirea dlui Colesnicenco Mihail să reprezinte interesele Consiliului Orăşenesc Criuleni în instanţele judecătoreşti Decizie Consiliu Local 22.03.2016
   Decizie nr. 2/10 din 22 martie 2016 Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului Orîşenesc Criuleni Decizie Consiliu Local 22.03.2016
   Decizie nr. 2/11 din 22 martie 2016 Cu privire la modificarea bonului de repartiţie a apartamentului nr. 9, bd. Biruinţa 6, or. Criuleni Decizie Consiliu Local 22.03.2016
   Decizie nr. 2/12 din 22 martie 2016 Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului Primăriei or. Criuleni Decizie Consiliu Local 22.03.2016
   Decizie nr. 2/13 din 22 martie 2016 Cu privire la darea în locaţiune prin licitaţie a unor încăperi amplasate în or. Criuleni, bd. Biruinţa nr. 12 Decizie Consiliu Local 22.03.2016
   Decizie nr. 2/14 din 22 martie 2016 Cu privire la defrişarea unor arbori amplasaţi în teritoriul administrat de Primăria or. Criuleni Decizie Consiliu Local 22.03.2016
   Decizie nr. 2/15 din 22 martie 2016 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Orăşenesc Criuleni nr. 6/2 din 09 decembrie 2015 " Cu privire la aprobarea cotelor impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016" Decizie Consiliu Local 22.03.2016
   Decizie nr. 2/16 din 22 martie 2016 Cu privire la includerea unor agenţi economici în lista plătitorilor de taxe locale pentru unutăţile comerciale Decizie Consiliu Local 22.03.2016
   Decizie nr. 2/17 din 22 martie 2016 Cu privire la excluderea unor agenţi economici din lista plătitorilor de taxe locale pentru unităţile comerciale Decizie Consiliu Local 22.03.2016
   Decizie nr. 2/18 din 22 martie 2016 Cu privire la efectuarea lucrărilor cadastrale în scopul scoaterii la licitaţie de vînzare cumpărare şi arendă a unor loturi de teren public Decizie Consiliu Local 22.03.2016
   Decizie nr. 2/18 din 22 martie 2016 Cu privire la efectuarea lucrărilor cadastrale în scopul scoaterii la licitaţiei de vînzare cumpărare şi arendă a unor loturi de teren public Decizie Consiliu Local 22.03.2016
   Decizie nr. 2/19 din 22 martie 2016 Cu privire la anularea rezultatelor licitaţiei de vînzare a unui lot de teren Decizie Consiliu Local 22.03.2016
   Decizie nr. 2/20 din 22 martie 2016 Cu privire la aprobarea planurilor geometrice şi vînzarea cumpărarea unor loturi de teren Decizie Consiliu Local 22.03.2016
   Decizie nr. 2/21 din 22 martie 2016 Cu privire la prelungirea termenului unor contracte de arendă funciară Decizie Consiliu Local 22.03.2016
   Decizie nr. 2/22 din 22 martie 2016 Cu privire la radierea dreptului de proprietate al cet. Gherman Mircea asupra lotului de teren cu nr. cadastral 3101206433 Decizie Consiliu Local 22.03.2016
   Decizie nr. 2/23 din 22 martie 2016 Cu privire la efectuarea unor corectări în titlurile de autentificare a dreptului deţinătorului de teren cu nr. cadastrale 3101213144 şi 3101206538 Decizie Consiliu Local 22.03.2016
   Dispoziţia nr. 30 din 23 martie 2016 Cu privire la constituirea unei comisii pentru efectuarea analizei situaţiei financiare a ÎM "Comunservice" Criuleni Dispoziție Primaria 23.03.2016
   Dispoziţia nr. 32 din 28 martie 2016 Cu privire la curăţarea arborilor amplasaţi în regiunea Staţiei de Salvare şi plajei din or. Criuleni Dispoziție Primaria 28.03.2016
   Dispoziţia nr. 33 din 28 martie 2016 Cu privire la treptelor de salarizare şi gradelor de calificare unor funcţionari publici din Primăria or. Criuleni Dispoziție Primaria 28.03.2016
   Dispoziţia nr. 34 din 29 martie 2016 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea Concursului Dispoziție Primaria 29.03.2016
   Dispoziţia nr. 35 din 31 martie 2016 Cu privire la numirea dlui Paladi Vladimir în funcţia de şef al Muzeului de Istorie şi Etnografie Criuleni Dispoziție Primaria 31.03.2016
   Pagina
    Aprilie 2016
    Nr. Titlu Tip Emitent Data
    Dispoziţia nr. 37 din 04 aprilie 2016 Cu privire la convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Orăşenesc Criuleni Dispoziție Primaria 04.04.2016
    Dispoziţia nr. 38 din 06 aprilie 2016 Cu privire la Încetarea contractului individual de muncă Dispoziție Primaria 06.04.2016
    Decizie nr. 3/1 din 08 aprilie 2016 Cu privire la Raportul de activitate al Întreprinderii Minicipale "Comunservive" Criuleni în anul 2015 şi Programul de activitate al întreprinderii pentru anul 2016 Decizie Consiliu Local 08.04.2016
    Decizie nr. 3/2 din 08 aprilie 2016 Cu privire la transmiterea în gestiune economică Întreprinderii Municipale "Comunservice" Criuleni a unor bunuri imobile Decizie Consiliu Local 08.04.2016
    Decizie nr. 3/3 din 08 aprilie 2016 Cu privire la delegarea serviciului public de alimentare cu apă din s. Ohrincea şi a bunurilor publice corespunzătoare Decizie Consiliu Local 08.04.2016
    Decizie nr. 3/4 din 08 aprilie 2016 Cu privire la efectuarea lucrărilor cadastrale a unui lot de teren din domeniul privat al administraţiei publice locale Decizie Consiliu Local 08.04.2016
    Decizie nr. 3/5 din 08 aprilie 2016 Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la utilizarea Fondului de contribuţii la finanţarea microproiectelor de amenajare a teritoriului administrat de Primăria or. Criuleni Decizie Consiliu Local 08.04.2016
    Decizie nr. 3/6 din 08 aprilie 2016 Cu privire la rectificarea bugetului local Decizie Consiliu Local 08.04.2016
    Decizie nr. 3/7 din 08 aprilie 2016 Cu privire la darea în locaţiune prin licitaţie a unor încăperi amplasate în or. Criuleni, bd. Biruinţa nr. 12 Decizie Consiliu Local 08.04.2016
    Decizie nr. 3/8 din 08 aprilie 2016 Cu privire la demolarea unor construcţii neautorizate Decizie Consiliu Local 08.04.2016
    Decizie nr. 3/9 din 08 aprilie 2016 Cu privire la defrişarea unor arbori amplasaţi în teritoriul administrat de Primăria or. Criuleni Decizie Consiliu Local 08.04.2016
    Decizie nr. 3/10 din 08 aprilie 2016 Cu privire la acordarea unui ajutor material din fondul de rezervă al bugetului local Decizie Consiliu Local 08.04.2016
    Decizie nr. 3/11 din 08 aprilie 2016 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Orăşenesc Criuleni nr. 2/2 din 22 martie 2016 Decizie Consiliu Local 08.04.2016
    Dispoziţia nr. 39 din 14 aprilie 2016 Cu privire la numirea în funcţie a şefului Întreprinderii Municipale "Comunservice" Criuleni Dispoziție Primaria 14.04.2016
    Dispoziţia nr. 41 din 18 aprilie 2016 Cu privire la stabilirea treptelor de salarizare unor funcţionari publici din Primăria or. Criuleni Dispoziție Primaria 17.04.2016
    Dispoziţia nr. 40 din 18 aprilie 2016 Cu privire la antrenarea temporară la lucrările publice remunerate de amenajare a teritoriului în or. Criuleni a persoanelor în căutarea locului de muncă Dispoziție Primaria 18.04.2016
    Dispoziţia nr. 41 din 18 aprilie 2016 Cu privire la stabilirea treptelor de salarizare unor funcţionari publici din Primăria or. Criuleni Dispoziție Primaria 18.04.2016
    Dispoziţia nr. 42 din 19 aprilie 2016 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului oraşului Criuleni Dispoziție Primaria 19.04.2016
    Dispoziţia nr. 43 din 20 aprilie 2016 Cu privire la acordarea unor premii Dispoziție Primaria 20.04.2016
    Dispoziţia nr. 44 din 20 aprilie 2016 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea Zilei Sportivului Dispoziție Primaria 20.04.2016
    Dispoziţia nr. 47 din 22 aprilie 2016 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului oraşului Criuleni Dispoziție Primaria 22.04.2016
    Dispoziţia nr. 48 din 25 aprilie 2016 Cu privire la convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Orăşenesc Criuleni Dispoziție Primaria 25.04.2016
    Dispoziţia nr. 49 din 26 aprilie 2016 Cu privire la acordarea unei premii şefului Staţiei de Salvare pe Apă Criuleni, dl Stahi Victor Dispoziție Primaria 26.04.2016
    Dispoziţia nr. 50 din 26 aprilie 2016 Cu privire la aplicarea sancţiunii disciplinară dlui Colesnicenco Mihail, jurist în Primăria or. Criuleni Dispoziție Primaria 26.04.2016
    Dispoziţia nr. 51 din 26 aprilie 2016 Cu privire la acordarea unor premii Dispoziție Primaria 26.04.2016
    Dispoziţia nr. 54 din 27 aprilie 2016 Cu privire la stabilirea şi achitarea unui supliment la salariu dnei Brînză Tatiana Dispoziție Primaria 27.04.2016
    Dispoziţia nr. 55 din 28 aprilie 2016 Cu privire la reducerea numărului de personal şi preavizarea despre concediere a juristului Primăriei or. Criuleni Dispoziție Primaria 28.04.2016
    Decizie nr. 4/1 din 28 aprilie 2016 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Orăşenesc Criuleni nr. 1/1 din 15 ianuarie 2016 Decizie Consiliu Local 28.04.2016
    Decizie nr. 4/2 din 28 aprilie 2016 Cu privire la rectificarea bugetului local Decizie Consiliu Local 28.04.2016
    Decizie nr. 4/3 din 28 aprilie 2016 Cu privire la modificarea bonului de repartiţie a apartamentului nr. 5, bd. Biruinţa 28, or. Criuleni Decizie Consiliu Local 28.04.2016
    Dispoziţia nr. 57 din 29 aprilie 2016 Cu privire la demisia dnei Golban Cristina din funcţia de specialist în Primăria or. Criuleni Dispoziție Primaria 29.04.2016
    Pagina
     Mai 2016
     Nr. Titlu Tip Emitent Data
     Dispoziţia nr. 58 din 03 mai 2016 Cu privire la alocarea mijloacelor băneşti Dispoziție Primaria 03.05.2016
     Dispoziţia nr. 59 din 05 mai 2016 Cu privire la antrenarea temporară la lucrări publice remunerate de amenajare a teritoriului în or. Criuleni a persoanelor în căutarea locului de muncă Dispoziție Primaria 05.05.2016
     Dispoziţia nr. 60 din 12 mai 2016 Cu privire la acordarea unei premii şefului Muzeului de Istorie şi Etnografie Criuleni, dl Paladi Vladimir Dispoziție Primaria 12.05.2016
     Dispoziţia nr. 61 din 25 mai 2016 Cu privire la delegare Dispoziție Primaria 25.05.2016
     Dispoziţia nr. 63 din 26 mai 2016 Cu privire la desemnarea persoanei responsabile pentru notificarea şi raportarea măsurilor de ajutor de stat Dispoziție Primaria 26.05.2016
     Dispoziţia nr. 65 din 30 mai 2016 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea "Zilei Internaţionale de ocrotire a copilului" Dispoziție Primaria 30.05.2016
     Dispoziţia nr. 66 din 31 mai 2016 Cu privire la suspendarea activităţii grădiniţei "Mesteacănul" din or. Criuleni Dispoziție Primaria 31.05.2016
     Dispoziţia nr. 67 din 31 mai 2016 Cu privire la angajarea prin transfer a dnei Golban Cristina în funcţia de specialist la Primăria or. Criuleni Dispoziție Primaria 31.05.2016
     Pagina
      Iunie 2016
      Nr. Titlu Tip Emitent Data
      Dispoziţia nr. 68 din 02 iunie 2016 Cu privire la constituirea comisiei de primire-predare a unor bunuri imobile Dispoziție Primaria 02.06.2016
      Dispoziţia nr. 69 din 02 iunie 2016 Cu privire la constituirea unei comisii Dispoziție Primaria 02.06.2016
      Dispoziţia nr. 70 din 06 iunie 2016 Cu privire la constituirea comisiei pentru casarea plantaţiei perene Dispoziție Primaria 06.06.2016
      Dispoziţia nr. 71 din 06 iunie 2016 Cu privire la abrogarea dispoziţiilor nr. 52 şi 53 din 26 aprilie 2016 Dispoziție Primaria 06.06.2016
      Dispoziţia nr. 72 din 07 iunie 2016 Cu privire la acordarea mijloacelor băneşti Dispoziție Primaria 07.06.2016
      Dispoziţia nr. 73 din 07 iunie 2016 Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Orăşenesc Criuleni Dispoziție Primaria 07.06.2016
      Dispoziţia nr. 73 din 07 iunie 2016 Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Orăşenesc Criuleni Dispoziție Primaria 07.06.2016
      Dispoziţia nr. 75 din 08 iunie 2016 Cu privire la constituirea unei comisii Dispoziție Primaria 08.06.2016
      Decizie nr. 5/7 din 13 iunie 2016 Cu privire la examinarea cererii prealabile privind anularea deciziei Consiliului Orăşenesc Criuleni nr. 4/1 din 28.04.2016 Decizie Consiliu Local 13.06.2016
      Decizie nr. 5/9 din 13 iunie 2016 Cu privire la acordarea unor ajutoare materiale din fondul de rezervă al bugetului local Decizie Consiliu Local 13.06.2016
      Decizie nr. 5/10 din 13 iunie 2016 Cu privire la transmiterea unor instituţii în proprietatea Secţiei Cultură şi Turism a Consiliului Raional Criuleni Decizie Consiliu Local 13.06.2016
      Decizie nr. 5/11 din 13 iunie 2016 Cu privire la includerea unor agenţi economici în lista plătitorilor de taxe locale pentru unităţile comerciale Decizie Consiliu Local 13.06.2016
      Dispoziţie nr. 5/12 din 13 iunie 2016 Cu privire la aprobarea regimului de lucru al unor unităţi comerciale Decizie Consiliu Local 13.06.2016
      Decizie nr. 5/13 din 13 iunie 2016 Cu privire la efectuarea lucrărilor cadastrale în scopul scoaterii la licitaţie de vînzare cumpărare a unor loturi de teren public Decizie Consiliu Local 13.06.2016
      Decizie nr. 5/13 din 13 iunie 2016 Cu privire la efectuarea lucrărilor cadastrale în scopul scoaterii la licitaţie de vînzare cumpărare a unor loturi de teren public Decizie Consiliu Local 13.06.2016
      Decizie nr. 5/14 din 13 iunie 2016 Cu privire la recunoaşterea dreptului administraţiei publice locale asupra unor loturi de teren Decizie Consiliu Local 13.06.2016
      Decizie nr. 5/15 din 13 iunie 2016 Cu privire la aprobarea planului geometric şi vînzarea cumpărarea lotului de teren cu nr. cadastral 3101225241 Decizie Consiliu Local 13.06.2016
      Decizie nr. 5/16 din 13 iunie 2016 Cu privire la modificarea anexei la decizia Consiliului Orăşenesc Criuleni nr. 33/3 din 13 decembrie 2002 Decizie Consiliu Local 13.06.2016
      Decizie nr.5/17 din 13 iunie 2016 Cu privire la iniţierea formării unui bun imobil Decizie Consiliu Local 13.06.2016
      Decizie nr. 5/18 din 13 iunie 2016 Cu privire la formarea unui bun imobil Decizie Consiliu Local 13.06.2016
      Decizie nr.5/19 din 13 iunie 2016 Cu privire la efectuarea unor rectificări în Registrul bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 13.06.2016
      Decizie nr. 5/20 din 13 iunie 2016 Cu privire la casarea plantaţiei perene de nuci cu S-48,81 ha amplasată în s. Ohrincea rl Criuleni Decizie Consiliu Local 13.06.2016
      Decizie nr. 5/21 din 13 iunie 2016 Cu privire la transmiterea în proprietate a terenului aferent bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 13.06.2016
      Decizie nr. 5/22 din 13 iunie 2016 Cu privire la defrişarea unor arbori amplasaţi în teritoriul administrat de Primăria or. Criuleni Decizie Consiliu Local 13.06.2016
      Decizie nr. 5/23 din 13 iunie 2016 Cu privire la împuternicirea dnei Golban Cristina să reprezinte interesele Consiliului Orăşenesc Criuleni în instanţele judecătoreşti Decizie Consiliu Local 13.06.2016
      Decizie nr. 5/24 din 13 iunie 2016 Cu privire la împuternicirea dnei Golban Cristina să îndeplinească atribuţiile secretarului pe durata aflării acestuia în concediul de odihnă anual Decizie Consiliu Local 13.06.2016
      Decizie nr. 5/25 din 13 iunie 2016 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului orăşenesc Criuleni nr.2/6 din 22.03.2016 Decizie Consiliu Local 13.06.2016
      Decizie nr. 5/26 din 13 iunie 2016 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului orăşenesc Criuleni nr. 3/2 din 08.04.2016 Decizie Consiliu Local 13.06.2016
      Decizie nr. 5/27 din 13 iunie 2016 Cu privire la examinarea cererii privind modificarea deciziei Consiliului orăşenesc Criuleni nr. 7/5 din 23.12.2015 Decizie Consiliu Local 13.06.2016
      Decizie nr. 5/1 din 13 iunie 2016 Cu privire la rectificarea bugetului local Decizie Consiliu Local 13.06.2016
      Decizie nr. 5/2 din 13 iunie 2016 Cu privire la modificarea statelor de personal şi schemei de salarizare ale ÎM "Comunservice" Criuleni pentru anul 2016 Decizie Consiliu Local 13.06.2016
      Decizie nr. 5/3 din 13 iunie 2016 Cu privire la delegarea unor competenţe suplimentare primarului or. Criuleni Decizie Consiliu Local 13.06.2016
      Decizie nr. 5/4 din 13 iunie 2016 Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului Orăşenesc Criuleni nr. 3/3 din 08 aprilie 2016 Decizie Consiliu Local 13.06.2016
      Decizie nr. 5/5 din 13 iunie 2016 Cu privire la abrogarea parţială a deciziei Consiliului Orăşenesc Criuleni nr. 2/20 din 22 martie 2016 Decizie Consiliu Local 13.06.2016
      Decizie nr. 5/6 din 13 iunie 2016 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Orăşănesc Criuleni nr. 1/3 din 06 iulie 2015 "Cu privire la formarea comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului local Criuleni" Decizie Consiliu Local 13.06.2016
      Dispoziţia nr. 79 din 16 iunie 2016 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului oraşului Criuleni Dispoziție Primaria 16.06.2016
      Dispoziţia nr. 80 din 17 iunie 2016 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului oraşului Criuleni Dispoziție Primaria 17.06.2016
      Dispoziţia nr. 82 din 23 iunie 2016 Cu privire la convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Orăşenesc Criuleni Dispoziție Primaria 23.06.2016
      Dispoziţia nr. 83 din 23 iunie 2016 Cu privire la acordarea unor premii funcţionarilor publici din Primăria or. Criuleni Dispoziție Primaria 23.06.2016
      Dispoziţia nr. 86 din 28 iunie 2016 Cu privire la concedierea dlui Colesnicenco Mihail, jurist în Primăria or. Criuleni Dispoziție Primaria 28.06.2016
      Dispoziţia nr. 88 din 29 iunie 2016 Cu privire la constituirea unei comisii Dispoziție Primaria 29.06.2016
      Dispoziţia nr. 89 din 30 iunie 2016 Cu privire la achitarea indemnizaţiei de eliberare din serviciu dlui Colesnicenco Mihail Dispoziție Primaria 30.06.2016
      Pagina
       Iulie 2016
       Nr. Titlu Tip Emitent Data
       Dispoziţia nr. 90 din 01 iulie 2016 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului or. Criuleni Dispoziție Primaria 01.07.2016
       Dispoziţia nr. 91 din 01 iulie 2016 Cu privire la constituirea grupului mobil Dispoziție Primaria 01.07.2016
       Dispoziţia nr. 92 din 01 iulie 2016 Cu privire la angajarea temporară a dlui Gaivas Ion în funcţia de paznic la Primăria or. Criuleni Dispoziție Primaria 01.07.2016
       Dispoziţia nr. 94 din 06 iulie 2016 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director în instituţiile de învăţămînt preşcolar Dispoziție Primaria 06.07.2016
       Dispoziţia nr. 95 din 07 iulie 2016 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului or. Criuleni Dispoziție Primaria 07.07.2016
       Dispoziţia nr. 96 din 07 iulie 2016 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului or. Criuleni Dispoziție Primaria 07.07.2016
       Dispoziţia nr. 97 din 11 iulie 2016 Cu privire la stabilirea şi achitarea unui supliment la salariu dnei Brînză Tatiana Dispoziție Primaria 11.07.2016
       Dispoziţia nr. 98 din 12 iulie 2016 Cu privire la convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Orăşenesc Criuleni Dispoziție Primaria 12.07.2016
       Dispoziţia nr. 99 din 13 iulie 2016 Cu privire la curăţarea unor arbori Dispoziție Primaria 13.07.2016
       Dispoziţia nr. 100 din 13 iulie 2016 Cu privire la înregistrarea asociaţiei obşteşti "Mold-Eco" Dispoziție Primaria 13.07.2016
       Dispoziţia nr. 101 din 18 iulie 2016 Cu privire la amenajarea terenului de joacă situat pe adresa bd. Biruinţa Dispoziție Primaria 18.07.2016
       Dispoziţia nr. 102 din 20 iulie 2016 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului or. Criuleni Dispoziție Primaria 20.07.2016
       Dispoziţia nr. 103 din 20 iulie 2016 Cu privire la delegare Dispoziție Primaria 20.07.2016
       Dispoziţia nr. 106 din 22 iulie 2016 Cu privire la curăţarea unor arbori Dispoziție Primaria 22.07.2016
       Dispoziţia nr. 107 din 25 iulie 2016 Cu privire la acordarea sporului pentru performanţă colectivă Dispoziție Primaria 25.07.2016
       Dispoziţia nr. 109 din 27 iulie 2016 Cu privire la constituirea unei comisii Dispoziție Primaria 27.07.2016
       Pagina
        August 2016
        Nr. Titlu Tip Emitent Data
        Dispoziţia nr. 112 din 01 august 2016 Cu privire la demisia dlui Zolotco Valeriu paznic la Primăria or. Criuleni Dispoziție Primaria 01.08.2016
        Dispoziţia nr. 113 din 01 august 2016 Cu privire la angajarea dlui Delimanschi Ion în funcţia de şofer la Primăria or. Criuleni Dispoziție Primaria 01.08.2016
        Dispoziţia nr. 114 din 01 august 2016 Cu privire la angajarea dlui Guzun Anatolie în funcţia de paznic la Primăria or. Criuleni Dispoziție Primaria 01.08.2016
        Dispoziţia nr. 115 din 01 august 2016 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului or. Criuleni Dispoziție Primaria 01.08.2016
        Dispoziţia nr. 116 din 03 august 2016 Cu privire la instalarea unui panou publicitar Dispoziție Primaria 03.08.2016
        Dispoziţia nr. 119 din 05 august 2016 Cu privire la curăţarea unor arbori Dispoziție Primaria 05.08.2016
        Dispoziţia nr. 121 din 08 august 2016 Cu privire la alocarea unor mijloace băneşti Dispoziție Primaria 08.08.2016
        Dispoziţia nr. 122 din 09 august 2016 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului or. Criuleni Dispoziție Primaria 09.08.2016
        Dispoziţia nr. 126 din 17 august 2016 Cu privire la acordarea unor prime Dispoziție Primaria 17.08.2016
        Dispoziţia nr. 128 din 19 august 2016 Cu privire la iniţierea parteneriatului în cadrul Concursului de selectare a proiectelor de dezvoltare regională pentru perioada anilor 2017-2020 Dispoziție Primaria 18.08.2016
        Dispoziţia nr. 127 din 19 august 2016 Cu privire la desemnarea registratorului responsabil de listele electorale Dispoziție Primaria 19.08.2016
        Dispoziţia nr. 128 din 19 august 2016 Cu privire la iniţierea parteneriatului în cadrul concursului de selectare a proiectelor de dezvoltare regională pentru perioada anilor 2017-2020 Dispoziție Primaria 19.08.2016
        Dispoziţia nr. 129 din 19 august 2016 Cu privire la instituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director în grădiniţele de copii din or. Criuleni Dispoziție Primaria 19.08.2016
        Dispoziţia nr. 129 din 19 august 2016 Cu privire la instituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director în grădiniţele de copii din or. Criuleni Dispoziție Primaria 19.08.2016
        Dispoziţia nr. 130 din 19 august 2016 Cu privire la iniţierea parteneriatului în cadrul concursului de selectare a proiectelor de dezvoltare regională pentru perioada anilor 2017-2020 Dispoziție Primaria 19.08.2016
        Dispoziţia nr. 131 din 19 august 2016 Cu privire la modificarea dispoziţiei primarului nr. 88 din 22 septembrie 2015 Dispoziție Primaria 19.08.2016
        Pagina
         Septembrie 2016
         Nr. Titlu Tip Emitent Data
         Dispoziţia nr. 136 din 02 septembrie 2016 Cu privire la propunerea de constituire a secţiilor de votare Dispoziție Primaria 02.09.2016
         Dispoziţia nr. 137 din 05 septembrie 2016 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului oraşului Criuleni Dispoziție Primaria 05.09.2016
         Dispoziţia nr. 138 din 05 septembrie 2016 Cu privire la achitarea indemnizaţiei de eliberare din serviciu dlui Colesnicenco Mihail Dispoziție Primaria 05.09.2016
         Dispoziţia nr. 139 din 06 septembrie 2016 Cu privire la constituirea unei comisii Dispoziție Primaria 06.09.2016
         Dispoziţia nr. 142 din 08 septembrie 2016 Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Orăşenesc Criuleni Dispoziție Primaria 08.09.2016
         Dispoziţia nr. 142 din 08 septembrie 2016 Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Orăşenesc Criuleni Dispoziție Primaria 08.09.2016
         Dispoziţia nr. 143 din 12 septembrie 2016 Cu privire la stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral Dispoziție Primaria 12.09.2016
         Dispoziţia nr. 144 din 12 septembrie 2016 Cu privire la alocarea unor mijloace băneşti Dispoziție Primaria 12.09.2016
         Dispoziţia nr. 145 din 14 septembrie 2016 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului oraşului Criuleni Dispoziție Primaria 14.09.2016
         Deciziei nr. 8/1 din 15 septembrie 2016 Cu privire la corelarea bugetului oraşului Criuleni cu prevederile Legii Bugetului de Stat pe anul 2016 Decizie Consiliu Local 15.09.2016
         Deciziei nr. 8/2 din 15 septembrie 2016 Cu privire la rectificarea bugetului local Decizie Consiliu Local 15.09.2016
         Deciziei nr. 8/2 din 15 septembrie 2016 Cu privire la rectificarea bugetului local Decizie Consiliu Local 15.09.2016
         Deciziei nr. 8/3 din 15 septembrie 2016 Cu privire la acordarea unor ajutoare materiale din fondul de rezervă al bugetului local Decizie Consiliu Local 15.09.2016
         Deciziei nr. 8/3 din 15 septembrie 2016 Cu privire la acordarea unor ajutoare materiale din fondul de rezervă al bugetului local Decizie Consiliu Local 15.09.2016
         Deciziei nr. 8/4 din 15 septembrie 2016 Cu privire la trecerea la pierderi a mijloacelor financiare în sumă de 1069,20lei care constituie datoria cet. Mirca Igor în plata pentru chiria apartamentului nr. 29 , bd. Biruinţa nr.22 Decizie Consiliu Local 15.09.2016
         Deciziei nr. 8/5 din 15 septembrie 2016 Cu privire la acordarea scutirii la achitarea taxei pentru instruire în Şcoala de Arte din or. Criuleni Decizie Consiliu Local 15.09.2016
         Deciziei nr. 8/6 din 15 septembrie 2016 Cu privire la desemnarea candidaturii pentru funcţia de membru cu drept de vot deliberativ în componenţa birourilor electorale ale secţiei de votare din or. Criuleni pentru alegerile preşedintelui din 30 octombrie 2016 Decizie Consiliu Local 15.09.2016
         Deciziei nr. 8/7 din 15 septembrie 2016 Cu privire la aprobarea dispoziţiilor primarului or. Criuleni nr. 128 şi nr. 130 din 19 august 2016 Decizie Consiliu Local 15.09.2016
         Deciziei nr. 8/8 din 15 septembrie 2016 Cu privire la abrogarea unor decizii ale Consiliului Orăşenesc Criuleni Decizie Consiliu Local 15.09.2016
         Deciziei nr. 8/9 din 15 septembrie 2016 Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului Orăşenesc Criuleni Decizie Consiliu Local 15.09.2016
         Deciziei nr. 8/10 din 15 septembrie 2016 Cu privire la examinarea cererii prealabile privind anularea deciziei Consiliului Orăşenesc Criuleni nr. 2/29 din 14.05.2014 Decizie Consiliu Local 15.09.2016
         Deciziei nr. 8/11 din 15 septembrie 2016 Cu privire la efectuarea unor corectări în titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren cu nr. cadastral 3101213153 Decizie Consiliu Local 15.09.2016
         Deciziei nr. 8/12 din 15 septembrie 2016 Cu privire la recunoaşterea dreptului administraţiei publice locale asupra unor loturi de teren Decizie Consiliu Local 15.09.2016
         Deciziei nr. 8/13 din 15 septembrie 2016 Cu privire la vînzarea cumpărarea unor loturi de teren aferent construcţiei private Decizie Consiliu Local 15.09.2016
         Deciziei nr. 8/14 din 15 septembrie 2016 Cu privire la vînzarea cumpărarea unor loturi pomicole Decizie Consiliu Local 15.09.2016
         Deciziei nr. 8/15 din 15 septembrie 2016 Cu privire la prelungirea termenului contractului de arendă funciară încheiat între Primăria or. Criuleni şi C.A."Donaris Vienna Insurance Group " S.A. Decizie Consiliu Local 15.09.2016
         Deciziei nr. 8/16 din 15 septembrie 2016 Cu privire la efectuarea lucrărilor cadastrale în scopul scoaterii la licitaţie de vînzare cumpărare şi arendă a unor loturi de teren public Decizie Consiliu Local 15.09.2016
         Decizie nr. 8/16 din 15 septembrie 2016 Cu privire la efectuarea lucrărilor cadastrale în scopul scoaterii la licitaţie de vînzare cumpărare şi arendă a unor loturi de teren public Decizie Consiliu Local 15.09.2016
         Decizie nr. 8/17 din 15 septembrie 2016 Cu privire la anularea nr. cadastral 3101215312 al lotului de teren amplasat în or. Criuleni Decizie Consiliu Local 15.09.2016
         Decizie nr. 8/18 din 15 septembrie 2016 Cu privire la anularea Actului de stabilire a hotarelor sectorului de teren cu nr. cadastral 3101221131 Decizie Consiliu Local 15.09.2016
         Decizie nr. 8/19 din 15 septembrie 2016 Cu privire la defrişarea unor arbori amplasaţi în teritoriul administrat de Primăria or. Criuleni Decizie Consiliu Local 15.09.2016
         Decizie nr. 8/20 din 15 septembrie 2016 Cu privire la modificarea statelor de personal şi schemei de salarizare ale Întreprinderii Municipale"Comunservice" Criuleni pentru an. 2016 Decizie Consiliu Local 15.09.2016
         Decizie nr. 8/21 din 15 septembrie 2016 Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului Orăşenesc Criuleni Decizie Consiliu Local 15.09.2016
         Decizie nr. 8/22 din 15 septembrie 2016 Cu privire la darea în locaţiune prin licitaţie a unei încăperi amplasată în or. Criuleni, bd. Biruinţa nr. 12 Decizie Primaria 15.09.2016
         Decizie nr. 8/23 din 15 septembrie 2016 Cu privire la transmiterea unui bun imobil la bilanţul contabil al Primăriei or. Criuleni Decizie Consiliu Local 15.09.2016
         Decizie nr. 8/24 din 15 septembrie 2016 Cu privire la repartizarea apartamentului nr. 56 str. Ştefan cel Mare 27, or. Criuleni Decizie Consiliu Local 15.09.2016
         Decizie nr. 8/25 din 15 septembrie 2016 Cu privire la aprobarea planului cadastral al lotului de teren cu nr. cadastral 3101219261 Decizie Consiliu Local 15.09.2016
         Decizie nr. 8/26 din 15 septembrie 2016 Cu privire la înlăturarea neconformităţilor din Registrul bunurilor imobile prin identificarea obiectelor convenţionale Decizie Consiliu Local 15.09.2016
         Dispoziţia nr. 147 din 16 septembrie 2016 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului oraşului Criuleni Dispoziție Primaria 16.09.2016
         Dispoziţia nr. 149 din 16 septembrie 2016 Cu privire la angajarea pe perioadă determinată a dlui Ursu Gheorghe în funcţia de paznic Dispoziție Primaria 16.09.2016
         Dispoziţia nr. 150 din 16 septembrie 2016 Cu privire la acordarea unor ajutoare materiale din fondul de rezervă al bugetului local Dispoziție Primaria 16.09.2016
         Dispoziţia nr. 151 din 22 septembrie 2016 Cu privire la pregătirea pentru perioada toamnă-iarnă 2016-2017 Dispoziție Primaria 22.09.2016
         Dispoziţia nr. 152 din 23 septembrie 2016 Cu privire la numirea în funcţie a directorului Grădiniţei de copii "Mesteacănul" or. Criuleni Dispoziție Primaria 23.09.2016
         Dispoziţia nr. 153 din 23 septembrie 2016 Cu privire la numirea în funcţie a directorului Grădiniţei de copii "Spicuşor" or. Criuleni Dispoziție Primaria 23.09.2016
         Dispoziţia nr. 154 din 26 septembrie 2016 Cu privire la constituirea unei comisii Dispoziție Primaria 26.09.2016
         Pagina
          Octombrie 2016
          Nr. Titlu Tip Emitent Data
          Dispoziţia nr. 155 din 05 octombrie 2016 Cu privire la achitarea indemnizaţiei de eliberare din serviciu dlui Colesnicenco Mihail Dispoziție Primaria 05.10.2016
          Dispoziţia nr. 156 din 05 octombrie 2016 Cu privire la acordarea unor premii Dispoziție Primaria 05.10.2016
          Dispoziţia nr. 157 din 06 octombrie 2016 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului or. Criuleni Dispoziție Primaria 06.10.2016
          Dispoziţia nr. 159 din 20 octombrie 2016 Cu privire la constituirea unei comisii Dispoziție Primaria 20.10.2016
          Dispoziţia nr. 160 din 27 octombrie 2016 Cu privire la constituirea unei comisii Dispoziție Primaria 27.10.2016
          Dispoziţia nr. 161 din 28 octombrie 2016 Cu privire la convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Orăşenesc Criuleni Dispoziție Primaria 28.10.2016
          Dispoziţia nr. 162 din 31 octombrie 2016 Cu privire la constituirea comisiei de inventariere a bunurilor materiale aflate la bilanţul contabil al instituţiilor din subordinea Primăriei Criuleni Dispoziție Primaria 31.10.2016
          Pagina
           Noiembrie 2016
           Nr. Titlu Tip Emitent Data
           Decizie nr.9/1 din 02 noiembrie 2016 Cu privire la aprobarea propunerii de subproiect în cadrul Cererii de Grant pentru înaintare Fondului de Investiţii Sociale din Moldova Decizie Consiliu Local 02.11.2016
           Decizie nr.9/2 din 02 noiembrie 2016 Cu privire la asigurarea contribuţiei comunităţii la implimentare subproiectului "Schimbarea reţelelor electrice interioare şi ferestrelor la Grădiniţa de copii "Mesteacănul" din or. Criuleni Decizie Consiliu Local 02.11.2016
           Decizie nr.9/3 din 02 noiembrie 2016 Cu privire la aprobarea componenţei Agenţiei de Implementare a subproiectului "Schimbarea reţelelor electrice interioare şi ferestrelor la Grădiniţa de copii "Mesteacănul" din or. Criuleni Decizie Consiliu Local 02.11.2016
           Decizie nr.9/4 din 02 noiembrie 2016 Cu privire la corelarea bugetului oraşului Criuleni cu prevederile Legii Bugetului de Stat pe anul 2016 Decizie Consiliu Local 02.11.2016
           Decizie nr.9/5 din 02 noiembrie 2016 Cu privire la rectificarea bugetului local Decizie Consiliu Local 02.11.2016
           Dispoziţia nr. 163 din 04 noiembrie 2016 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului oraşului Criuleni Dispoziție Primaria 04.11.2016
           Dispoziţia nr. 164 din 08 noiembrie 2016 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului oraşului Criuleni Dispoziție Primaria 08.11.2016
           Dispoziţia nr. 165 din 08 noiembrie 2016 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului oraşului Criuleni Dispoziție Primaria 08.11.2016
           Dispoziţia nr. 166 din 09 noiembrie 2016 Cu privire la constituirea Echipei multidisciplinare a Primăriei oraşului Criuleni Dispoziție Primaria 09.11.2016
           Dispoziţia nr. 167 din 14 noiembrie 2016 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului oraşului Criuleni Dispoziție Primaria 14.11.2016
           Dispoziţia nr. 168 din 17 noiembrie 2016 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului oraşului Criuleni Dispoziție Primaria 17.11.2016
           Dispoziţia nr. 170 din 18 noiembrie 2016 Cu privire la delegarea şefelor bobliotecilor din or. Criuleni şi s. Ohrincea pentru deplasarea la o vizită de studiu în România Dispoziție Primaria 18.11.2016
           Dispoziţia nr. 172 din 21 noiembrie 2016 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului oraşului Criuleni Dispoziție Primaria 21.11.2016
           Dispoziţia nr. 174 din 25 noiembrie 2016 Cu privire la delegarea la cursuri de dezvoltare profesională a viceprimarului or. Criuleni, dl Zolotco Alexandru Dispoziție Primaria 25.11.2016
           Pagina
            Decembrie 2016
            Nr. Titlu Tip Emitent Data
            Dispoziţia nr. 175 din 01 decembrie 2016 Cu privire la desemnarea persoanei responsabile de realizarea procedurilor de achiziţii publice în Primăria or. Criuleni Dispoziție Primaria 01.12.2016
            Dispoziţia nr. 176 din 02 decembrie 2016 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului oraşului Criuleni Dispoziție Primaria 02.12.2016
            Dispoziţia nr. 177 din 02 decembrie 2016 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului oraşului Criuleni Dispoziție Primaria 02.12.2016
            Dispoziţia nr. 180 din 06 decembrie 2016 Cu privire la alocarea unor mijloace băneşti Dispoziție Primaria 06.12.2016
            Dispoziţia nr. 181 din 09 decembrie 2016 Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Orăşenesc Criuleni Dispoziție Primaria 09.12.2016
            Dispoziţia nr. 181 din 09 decembrie 2016 Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Orăşenesc Criuleni Dispoziție Primaria 09.12.2016
            Dispoziţia nr. 182 din 12 decembrie 2016 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului oraşului Criuleni Dispoziție Primaria 12.12.2016
            Dispoziţia nr. 182 din 12 decembrie 2016 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului oraşului Criuleni Dispoziție Primaria 12.12.2016
            Dispoziţia nr. 183 din 12 decembrie 2016 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului oraşului Criuleni Dispoziție Primaria 12.12.2016
            Dispoziţia nr. 188 din 15 decembrie 2016 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului oraşului Criuleni Dispoziție Primaria 15.12.2016
            Dispoziţia nr. 188 din 15 decembrie 2016 Cu privire la efectuarea unor modificări în repartizarea lunară a bugetului oraşului Criuleni Dispoziție Primaria 15.12.2016
            Dispoziţia nr. 189 din 15 decembrie 2016 Cu privire la constituirea comisiei de disciplină în Primăria oraşului Criuleni Dispoziție Primaria 15.12.2016
            Decizie nr. 10/1 din 15 decembrie 2016 Cu privire la aprobarea bugetului local Criuleni pentru anul 2017 Decizie Primaria 15.12.2016
            Decizie nr. 10/2 din 15 decembrie 2016 Cu privire la aprobarea cotelor impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017 Decizie Consiliu Local 15.12.2016
            Decizie nr. 10/3 din 15 decembrie 2016 Cu privire la efectuarea unor modificări la unele articole şi aliniate ale bugetului local Decizie Consiliu Local 15.12.2016
            Decizie nr. 10/4 din 15 decembrie 2016 Cu privire la trecerea la pierderi a unor creanţe compromise şi datorii expirate Decizie Consiliu Local 15.12.2016
            Decizie nr. 10/5 din 15 decembrie 2016 Cu privire la prelungirea valabilităţii unor mijloace fixe şi active nemateriale Decizie Consiliu Local 15.12.2016
            Decizie nr. 10/6 din 15 decembrie 2016 Cu privire la stabilirea normelor de consum de combustibil pentru perioada rece a anului 2016-2017 Decizie Consiliu Local 15.12.2016
            Decizie nr. 10/7 din 15 decembrie 2016 Cu privire la acordarea unor scutiri la plata impozitului pe bunurile imobiliare din motiv de deces Decizie Consiliu Local 15.12.2016
            Decizie nr. 10/8 din 15 decembrie 2016 Cu privire la aprobarea Planului de Acţiuni pentru realizarea obiectivelor stabilite în Strategia de dezvoltare social-economică a oraşului Criuleni în perioada anilor 2015-2019 Decizie Consiliu Local 15.12.2016
            Decizie nr. 10/9 din 15 decembrie 2016 Cu privire la stabilirea indemnizaţiei de conducere conducătorilor instituţiilor de învăţămînt preuniversitar finanţate de la bugetul Primăriei or. Criuleni Decizie Consiliu Local 15.12.2016
            Decizie nr. 10/10 din 15 decembrie 2016 Cu privire la examinarea cererii prealabile privind anularea deciziei Consiliului Orăşenesc Criuleni nr. 8/24 din 15.09.2016 Decizie Consiliu Local 15.12.2016
            Decizie nr. 10/11 din 15 decembrie 2016 Cu privire la acordarea unor ajutoare materiale din fondul de rezervă al bugetului Decizie Consiliu Local 15.12.2016
            Decizie nr. 10/12 din 15 decembrie 2016 Cu privire la acordarea scutirii la achitarea taxei pentru instruire în Şcoala de Arte din or. Criuleni Decizie Consiliu Local 15.12.2016
            Decizie nr. 10/13 din 15 decembrie 2016 Cu privire la acordarea unor scutiri de plată pentru întreţinere a copiilor în grădiniţele din or. Criuleni Decizie Consiliu Local 15.12.2016
            Decizie nr. 10/14 din 15 decembrie 2016 Cu privire la reducerea plăţii pentru locaţiunea unor încăperi amplasate în or. Criuleni, bd. Biruinţa nr. 12 Decizie Consiliu Local 15.12.2016
            Decizie nr. 10/15 din 15 decembrie 2016 Cu privire la transmiterea unui Complex de joacă la bilanţul contabil al ÎM "Comunservice" Criuleni Decizie Consiliu Local 15.12.2016
            Decizie nr. 10/16 din 15 decembrie 2016 Cu privire la aprobarea statelor de personal şi schemei de salarizare ale ÎM "Comunservice" Criuleni pentru anul 2017 Decizie Consiliu Local 15.12.2016
            Decizie nr. 10/17 din 15 decembrie 2016 Cu privire la casarea unor mijloace fixe ale ÎM "Comunservice" Criuleni Decizie Consiliu Local 15.12.2016
            Decizie nr. 10/18 din 15 decembrie 2016 Cu privire la aprobarea preţului de cost pentru o oră de lucru a mecanismelor ÎM "Comunservice" Criuleni Decizie Consiliu Local 15.12.2016
            Decizie nr. 10/19 din 15 decembrie 2016 Cu privire la aprobarea Programului de activitate privind volumul şi costul lucrărilor de amenajare a domeniului public al Primăriei or. Criuleni pentru anul 2017 Decizie Consiliu Local 15.12.2016
            Decizie nr. 10/20 din 15 decembrie 2016 Cu privire la recunoaşterea dreptului administraţiei publice locale asupra unor loturi de teren Decizie Consiliu Local 15.12.2016
            Decizie nr. 10/21 din 15 decembrie 2016 Cu privire la efectuarea lucrărilor cadastrale a unor loturi de teren public Decizie Consiliu Local 15.12.2016
            Decizie nr. 10/21 din 15 decembrie 2016 Cu privire la efectuarea lucrărilor cadastrale a unor loturi de teren public Decizie Consiliu Local 15.12.2016
            Decizie nr. 10/22 din 15 decembrie 2016 Cu privire la radierea dreptului de proprietate al administraţiei publice locale asupra lotului de teren cu nr. cadastral 3101240230 Decizie Consiliu Local 15.12.2016
            Decizie nr. 10/23 din 15 decembrie 2016 Cu privire la efectuarea unor rectificări în titlurile de autentificare a dreptului deţinătorului de teren cu nr. cadastrale 3101221107 şi 3101219071 Decizie Consiliu Local 15.12.2016
            Decizie nr. 10/24 din 15 decembrie 2016 Cu privire la anularea titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren cu nr. cadastral 3101213153 Decizie Consiliu Local 15.12.2016
            Decizie nr. 10/25 din 15 decembrie 2016 Cu privire la vînzarea cumpărarea lotului de teren cu nr. cadastral 3101225368 Decizie Consiliu Local 15.12.2016
            Decizie nr. 10/26 din 15 decembrie 2016 Cu privire la expunerea la licitaţie cu strigare a unor loturi de teren Decizie Consiliu Local 15.12.2016
            Decizie nr. 10/27 din 15 decembrie 2016 Cu privire la abrogarea parţială a unor decizii ale Consiliului Orăşenesc Criuleni Decizie Consiliu Local 15.12.2016
            Decizie nr. 10/28 din 15 decembrie 2016 Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului Orăşenesc Criuleni Decizie Consiliu Local 15.12.2016
            Decizie nr. 10/29 din 15 decembrie 2016 Cu privire la defrişarea şi curăţarea unor arbori amplasaţi în teritoriul administrat de Primăria or. Criuleni Decizie Consiliu Local 15.12.2016
            Decizie nr. 10/30 din 15 decembrie 2016 Cu privire la ridicarea înainte de termen a unui mandat de consilier Decizie Consiliu Local 15.12.2016
            Decizie nr. 10/31 din 15 decembrie 2016 Cu privire la aprobarea Planului de activitate a Consiliului Orăşenesc Criuleni pentru anul 2017 Decizie Consiliu Local 15.12.2016
            Decizie nr. 10/32 din 15 decembrie 2016 Cu privire la eliberarea bonului de repartiţie a locuinţei amplasată în or. Criuleni, str. Ştefan Neaga nr. 10 Decizie Consiliu Local 15.12.2016
            Dispoziţia nr. 192 din 19 decembrie 2016 Cu privire la acordarea unor premii Dispoziție Primaria 19.12.2016
            Dispoziţia nr. 192 din 19 decembrie 2016 Cu privire la acordarea unor premii Dispoziție Primaria 19.12.2016
            Dispoziţia nr. 193 din 21 decembrie 2016 Cu privire la corelarea bugetului oraşului Criuleni cu prevederile Legii Bugetului de Stat pe anul 2016 Dispoziție Primaria 21.12.2016
            Dispoziţia nr. 194 din 22 decembrie 2016 Cu privire la constituirea unei comisii Dispoziție Primaria 22.12.2016
            Pagina