(0-248) 22 585

Contactează-ne

datele de Contact ale primăriei

Adresa Primăriei Criuleni

Strada Biruinta 12, MD-4801

Orașul Criuleni

Scrieți-ne un mesaj

arhivă

Rezultate pe pagină

Ianuarie 2015
Nr. Titlu Tip Emitent Data
Pagina
  Februarie 2015
  Nr. Titlu Tip Emitent Data
  Pagina
   Martie 2015
   Nr. Titlu Tip Emitent Data
   Pagina
    Aprilie 2015
    Nr. Titlu Tip Emitent Data
    Pagina
     Mai 2015
     Nr. Titlu Tip Emitent Data
     Pagina
      Iunie 2015
      Nr. Titlu Tip Emitent Data
      Pagina
       Iulie 2015
       Nr. Titlu Tip Emitent Data
       Dispoziţia 47 din 06 iulie 2015 Cu privire la convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Orăşenesc Criuleni Dispoziție Primaria 06.07.2015
       Decizia 2/8 din 09 iulie 2015 Cu privire la modificarea unor decizii Consiliului Orăşenesc Criuleni nr. 3/5 din 24.03.2015 Decizie Consiliu Local 09.07.2015
       Decizia 2/7 din 09 iulie 2015 Cu privire la împuternicirea dnei Golban Cristina să reprezinte Consiliului Orăşenesc Criuleni în instanţele judecătoreşti Decizie Consiliu Local 09.07.2015
       Decizia 2/6 din 09 iulie 2015 Cu privire la rectificarea bugetului Local Decizie Consiliu Local 09.07.2015
       Decizia 2/5 din 09 iulie 2015 Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului Orăşenesc Criuleni Decizie Consiliu Local 09.07.2015
       Decizia 2/4 din 09 iulie 2015 Cu privire la modificarea regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului Orăşenesc Criuleni Decizie Consiliu Local 09.07.2015
       Decizia 2/3 din 09 iulie 2015 Decizia cu privire la transmiterea în folosinţă a unor loturi de teren din domeniul public Societăţii cu răspundere Limitată Decizie Consiliu Local 09.07.2015
       Decizia 2/2 din 09 iulie 2015 Cu privire la alegerea viceprimarilor oraşului Criuleni Decizie Consiliu Local 09.07.2015
       Decizia 2/1 din 09 iulie 2015 Cu privire la stabilirea numarului de viceprimari Decizie Consiliu Local 09.07.2015
       Dispoziţia 48 din 10 iulie 2015 Cu privire la demisia dlui Onişciuc Vitalie din funcţia de primar al or. Criuleni Dispoziție Primaria 10.07.2015
       Dispoziţia 49 din 10 iulie 2015 Cu privire la demisia dlui Alexandru Iarovoi din funcţia de viceprimar al or. Criuleni Dispoziție Primaria 10.07.2015
       Dispoziţia 50 din 13 iulie 2015 Cu privire la constituirea grupului de lucru responsabil de realizarea achiziţiilor publice în cadrul Primăriei or. Criuleni Dispoziție Primaria 13.07.2015
       Dispoziţia 51 din 13 iulie 2015 Cu privire la atribuţiile membrilor grupului de lucru în domeniul achiziţiilor publice Dispoziție Primaria 13.07.2015
       Dispoziţia 56 din 14 iulie 2015 Cu privire la convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Orăşenesc Criuleni Dispoziție Primaria 14.07.2015
       Decizia 3/1 din 17 iulie 2015 Cu privire la identificarea propunerii prioritare pentru implementarea unui proiect în cadrul programului " Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii" Decizie Consiliu Local 17.07.2015
       Decizia 3/2 din 17 iulie 2015 Cu privire la transmiterea microbusului PEUGEOT BOXER de la bilanţul contabil al Grădiniţei de copii "Spicuşor" or. Criuleni la bilanţul contabil al Grădiniţei "Mesteacănul" or. Criuleni Decizie Consiliu Local 17.07.2015
       Dispoziţia 59 din 20 iulie 2015 Cu privire la constituirea unei comisie Dispoziție Primaria 20.07.2015
       Dispoziţia 62 din 30 iulie 2015 Cu privire la constituirea comisiei pentru examinarea cererilor de alocare a sprijinului financiar producătorilor de fructe şi struguri pentru recolta anului 2014 Dispoziție Primaria 30.07.2015
       Pagina
        Septembrie 2015
        Nr. Titlu Tip Emitent Data
        Dispoziţia 74 din 01 septembrie 2015 Cu privire la constituirea unui grup de lucru în cadrul Primăriei or. Criuleni Dispoziție Primaria 01.09.2015
        Dispoziţia 75 din 04 septembrie 2015 Cu privire la desemnarea persoanei responsabile de executarea muncii neremunerate de către condamnaţi Dispoziție Primaria 04.09.2015
        Dispoziţia 79 din 07 septembrie 2015 Cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu directorul Întreprinderii Municipale "Comunservice" Criuleni Dispoziție Primaria 07.09.2015
        Dispoziţia 80 din 09 septembrie 2015 Cu privire la constituirea unui grup de lucru în cadrul Primăriei or. Criuleni Dispoziție Primaria 09.09.2015
        Dispoziţia 88 din 22 septembrie 2015 Cu privire la constituirea unei comisii Dispoziție Primaria 10.09.2015
        Dispoziţia 81 din 11 septembrie 2015 Cu privire la schimbarea conducătorului Asociaţiei Obşteşti "Luceafărul" Dispoziție Primaria 11.09.2015
        Dispoziţia 83 din 16 septembrie 2015 Cu privire la acordarea unor mijloace băneşti Dispoziție Primaria 16.09.2015
        Dispoziţia 84 din 18 septembrie 2015 Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Orăşenesc Criuleni Dispoziție Primaria 18.09.2015
        Dispoziţia 84 din 18 septembrie 2015 Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Orăşenesc Criuleni Dispoziție Primaria 18.09.2015
        Dispoziţia 86 din 21 septembrie 2015 Cu privire la pregătirea pentru perioada toamnă-iarnă 2015-2016 şi îndeplinirea cerinţelor "Regulilor de securitate în domeniul gazificării" Dispoziție Primaria 21.09.2015
        Dispoziţia 87 din 21 septembrie 2015 Cu privire la desemnarea persoanelor responsabile de păstrarea unor tipuri de documente Dispoziție Primaria 21.09.2015
        Decizia 4/1 din 25 septembrie 2015 Cu privire la aprobarea Planului de Acţiuni pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite în Strategia de Dezvoltare social-economică a oraşului Criuleni în perioada anilor 2015-2019 Decizie Consiliu Local 25.09.2015
        Decizia 4/2 din 25 septembrie 2015 Cu privire la stabilirea persoanei juridice responsabilă de gestionarea rampei autorizate de depozitarea deşeurilor menajere în teritoriul administrat de Primăria or. Criuleni Decizie Consiliu Local 25.09.2015
        Decizia 4/3 din 25 septembrie 2015 Cu privire la modificarea şi completarea deciziei Consiliului Orăşenesc Criuleni nr. 7/21 din 15.12.2009 Decizie Consiliu Local 25.09.2015
        Decizia 4/4 din 25 septembrie 2015 Cu privire la stabilirea numărului - limită de autoturisme pentru deservirea Primăriei or. Criuleni Decizie Consiliu Local 25.09.2015
        Decizia 4/5 din 25 septembrie 2015 Cu privire la contractul de comodat Decizie Consiliu Local 25.09.2015
        Decizia 4/6 din 25 septembrie 2015 Cu privire la amenajarea terenului aferent blocurilor locative de pe bd. Biruinţa 24,26,30 or. Criuleni Decizie Consiliu Local 25.09.2015
        Decizia 4/7 din 25 septembrie 2015 Cu privire la defrişarea şi curăţarea unor arbori de pe teritoriul administrat de Primăria or. Criuleni Decizie Consiliu Local 25.09.2015
        Decizia 4/8 din 25 septembrie 2015 Cu privire la rectificarea bugetului local Decizie Consiliu Local 25.09.2015
        Decizia 4/9 din 25 septembrie 2015 Cu privire la stabilirea mărimii plăţilor pentru emiterea certificatelor de urbanism şi a autorităţilor de construire/desfiinţare Decizie Consiliu Local 25.09.2015
        Decizia 4/10 din 25 septembrie 2015 Cu privire la demolarea unor construcţii neautorizate Decizie Consiliu Local 25.09.2015
        Decizia 4/11 din 25 septembrie 2015 Cu privire la includerea unor agenţi economici în lista plătitorilor de taxe locale pentru unităţile comerciale Decizie Consiliu Local 25.09.2015
        Decizia 4/12 din 25 septembrie 2015 Cu privire la excluderea unor agenţi economici din lista plătitorilor de taxe locale pentru unităţile comerciale Decizie Consiliu Local 25.09.2015
        Decizia 4/13 din 25 septembrie 2015 Cu privire la instituirea Comisiei administrative a Primăriei oraşului Criuleni Decizie Consiliu Local 25.09.2015
        Decizia 4/14 di 25 septembrie 2015 Cu privire la instituirea Comisiei de licitaţie a Primăriei or. Criuleni Decizie Consiliu Local 25.09.2015
        Decizie 4/15 din 25 septembrie 2015 Cu privire la acordarea unor ajutoare materiale din fondul de rezervă al bugetului local Decizie Consiliu Local 25.09.2015
        Decizia 4/16 din 25 septembrie 2015 Cu privire la acordarea scutirii la achitarea taxei pentru şcolarizarea la frecventarea Şcolii de Arte din or. Criuleni Decizie Consiliu Local 25.09.2015
        Decizia 4/17 din 25 septembrie 2015 Cu privire la acordarea unor scutiri la plata pentru alimentaţie la frecventarea grădiniţelor de copii din or. Criuleni Decizie Consiliu Local 25.09.2015
        Decizia 4/18 din 25 septembrie 2015 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Orăşenesc Criuleni nr. 1/3 din 06 iuliu 2015 " Cu privire la formarea comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului Local Criuleni" Decizie Consiliu Local 25.09.2015
        Decizia 4/19 din 25 septembrie 2015 Cu privire la modificarea anexei la decizia Consiliului Orăşenesc Criuleni nr. 33/3 din 13 decembrie 2002 Decizie Consiliu Local 25.09.2015
        Decizie 4/20 din 25 septembrie 2015 Cu privire la radierea dreptului de proprietate al cet. Dragoman Fiodor asupra lotului de teren Decizie Consiliu Local 25.09.2015
        Decizie 4/21 din 25 septembrie 2015 Cu privire la transmiterea în folosinţă a unor loturi de teren din domeniul public Decizie Consiliu Local 25.09.2015
        Decizie 4/22 din 25 septembrie 2015 Cu privire la darea în arendă a lotului de teren aferent fîntînii arteziene din s. Ohrincea Decizie Consiliu Local 25.09.2015
        Decizie 4/23 din 25 septembrie 2015 Cu privire la prelungirea termenului contractelor de arendă funciară încheiate între Primăria or. Criuleni şi "AKM-VETERAN" SRL Decizie Consiliu Local 25.09.2015
        Decizia 4/24 din 25 septembrie 2015 Cu privire la anularea rezultatelor licitaţiei de vînzare a unor loturi de teren Decizie Consiliu Local 25.09.2015
        Decizia 4/25 din 25 septembrie 2015 Cu privire la expunerea la licitaţie cu strigare a unor loturi de teren public Decizie Consiliu Local 25.09.2015
        Decizia 4/26 din 25 septembrie 2015 Cu privire la eliberarea şi modificarea unor bonuri de repartiţie a locuinţelor Decizie Consiliu Local 25.09.2015
        Decizia 4/27 din 25 septembrie 2015 Cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la stabilirea pe teritoriul Primăriei or. Criuleni a cotelor taxelor şi impozitelor locale pentru an. 2015 Decizie Consiliu Local 25.09.2015
        Decizia 4/28 din 25 septembrie 2015 Cu privire la constituirea Consiliului Local pentru Protecţia Drepturilor Copilului în cadrul Primăriei or. Criuleni Decizie Consiliu Local 25.09.2015
        Decizie 4/29 din 25 septembrie 2015 Cu privire la darea în locaţiune prin licitaţie a unor încăperi amplasate în or. Criuleni, bd. Biruinţa 12 Decizie Consiliu Local 25.09.2015
        Decizia 4/30 din 25 septembrie 2015 Cu privire la vînzarea cumpărarea unui lot pomicol Decizie Consiliu Local 25.09.2015
        Decizia 4/31 din 25 septembrie 2015 Cu privire la executarea unor titluri executorii Decizie Consiliu Local 25.09.2015
        Decizia 4/32 din 25 septembrie 2015 Cu privire la cererea ÎI "Petru Balan" privind alimentarea cu energie electrică a staţiei de pompare Decizie Consiliu Local 25.09.2015
        Dispoziţia 89 din 29 septembrie 2015 Cu privire la acordarea unor premii Dispoziție Primaria 29.09.2015
        Pagina
         Octombrie 2015
         Nr. Titlu Tip Emitent Data
         Dispoziţia 91 din 05 octombrie 2015 Cu privire la convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Orăşenesc Criuleni Dispoziție Primaria 05.10.2015
         Dispoziţia 92 din 05 octombrie 2015 Cu privire la acordarea sporului pentru performanţă colectivă Dispoziție Primaria 05.10.2015
         Dispoziţia 93 din 06 octombrie 2015 Cu privire la numirea în funcţie a directorului Întreprinderii Municipale "Comunservice" Criuleni Dispoziție Primaria 06.10.2015
         Dispoziţia 94 din 06 octombrie 2015 Cu privire la constituirea comisiei de inventariere a bunurilor materiale aflate la bilanţul contabil al Întreprinderii Municipale "Comunservice" Criuleni Dispoziție Primaria 06.10.2015
         Dispoziţia 96 din 06 octombrie 2015 Cu privire la alocarea unor mijloace băneşti Dispoziție Primaria 06.10.2015
         Dispoziţia 97 din 07 octombrie 2015 Cu privire la încetarea contractului individual de muncă Dispoziție Primaria 07.10.2015
         Dispoziţia 98 din 08 octombrie 2015 Cu privire la formarea comisiei de recepţie finală la obiectul "Lucrări de reparaţie la grădiniţa de copii "Spicuşor" or. Criuleni Dispoziție Primaria 08.10.2015
         Dispoziţia 99 din 08 octombrie 2015 Cu privire la noile cerinţe la ţinerea evidenţei contabile în contabilitatea centralizată a Primăriei or. Criuleni Dispoziție Primaria 08.10.2015
         Decizia 5/1 din 08 octombrie 2015 Cu privire la rectificarea bugetului local Decizie Consiliu Local 08.10.2015
         Decizia 5/2 din 08 octombrie 2015 Cu privire la alegerea viceprimarului oraşului Criuleni Decizie Consiliu Local 08.10.2015
         Decizia 5/3 din 08 octombrie 2015 Cu privire la stabilirea mărimii îndemnizaţiei pentru participarea la şedinţeţe Consiliului Orăşenesc Criuleni Decizie Consiliu Local 08.10.2015
         Decizia 5/4 din 08 octombrie 2015 Cu privire la acordarea unor ajutoare materiale din fondul de rezervă a bugetului local Decizie Consiliu Local 08.10.2015
         Decizia 5/5 din 08 octombrie 2015 Cu privire la executarea unui titlu executoriu Decizie Consiliu Local 08.10.2015
         Decizia 5/6 din 08 octombrie 2015 Cu privire la cererea SRL "Tridenal" privind efectuarea unor lucrări pe terenuri proprietate publică Decizie Consiliu Local 08.10.2015
         Dispoziţia 101 din 15 octombrie 2015 Cu privire la constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante Dispoziție Primaria 15.10.2015
         Dispoziţia 102 din 16 octombrie 2015 Cu privire la formarea uni grup de lucru pentru transmiterea în gestiune economică Întreprinderii Municipale "Comunservice" Criuleni a echipamentului specializat Dispoziție Primaria 16.10.2015
         Dispoziţia 103 din 26 octombrie 2015 Cu privire la numirea în funcţie a dnei Savin Tatiana Dispoziție Primaria 26.10.2015
         Dispoziţia 105 din 29 octombrie 2015 Cu privire la executarea lucrărilor de demolare a construcţiilor neautorizate amplasate în or. Criuleni str. 31 August nr. 83, bd. Eminescu nr. 1 şi 2 Dispoziție Primaria 29.10.2015
         Pagina
          Noiembrie 2015
          Nr. Titlu Tip Emitent Data
          Dispoziţia 106 din 03 noiembrie 2015 Cu privire la constituirea comisiei de inventariere a bunurilor materiale aflate la bilanţul contabil al instituţiilor din subordinea Primăriei Criuleni Dispoziție Primaria 03.11.2015
          Dispoziţia nr. 107 din 09 noiembrie 2015 Cu privire la curăţarea arborilor de specia nuc Dispoziție Primaria 09.11.2015
          Dispoziţia nr. 108 din 10 noiembrie 2015 Cu privire la constituirea unei comisii Dispoziție Primaria 10.11.2015
          Dispoziţia nr. 112 din 27 noiembrie 2015 Cu privire la pregătirea pentru perioada toamnă-iarnă 2015-2016 şi îndeplinirea cerinţelor "Regulilor de securitate în domeniul gazificării" în sediul Primăriei or. Criuleni Dispoziție Primaria 27.11.2015
          Pagina
           Decembrie 2015
           Nr. Titlu Tip Emitent Data
           Dispoziţia nr. 114 din 03 decembrie 2015 Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Orăşenesc Criuleni Dispoziție Primaria 03.12.2015
           Decizie nr. 6/1 din 09 decembrie 2015 Cu privire la aprobarea bugetului local Criuleni pentru anul 2016 Decizie Consiliu Local 09.12.2015
           Decizie nr. 6/2 din 09 decembrie 2015 Cu privire la aprobarea cotelor impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 Decizie Consiliu Local 09.12.2015
           Decizie nr. 6/3 din 09 decembrie 2015 Cu privire la prelungirea valabilităţii unor mijloace fixe şi active nemateriale Decizie Consiliu Local 09.12.2015
           Decizie nr. 6/4 din 09 decembrie 2015 Cu privire la modificarea taxelor lunare şi şcolarizare la Şcoala de Arte din or. Criuleni Decizie Consiliu Local 09.12.2015
           Decizie nr. 6/5 din 09 decembrie 2015 Cu privire la modificarea statului de personal al Primăriei or. Criuleni Decizie Consiliu Local 09.12.2015
           Decizie nr. 6/6 din 09 decembrie 2015 Cu privire la aprobarea statelor de personal şi schemei de salarizare ale Întreprinderii Municipale "Comunservice" Criuleni pentru anul 2016 Decizie Consiliu Local 09.12.2015
           Decizie nr. 6/7 din 09 decembrie 2015 Cu privire la delegarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi a bunurilor publice corespunzătoare Decizie Consiliu Local 09.12.2015
           Decizie nr. 6/8 din 09 decembrie 2015 Cu privire la delimitarea terenurilor domeniului public pentru amenajare şi salubrizare Decizie Consiliu Local 09.12.2015
           Decizie nr. 6/9 din 09 decembrie 2015 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Orăşenesc Criuleni nr. 5/11 din 29 iulie 2015 Decizie Consiliu Local 09.12.2015
           Decizie nr. 6/10 din 09 decembrie 2015 Cu privire la casarea unor mijloace fixe ale ÎM "Comunservice" Criuleni Decizie Consiliu Local 09.12.2015
           Decizie nr. 6/11 din 09 decembrie 2015 Cu privire la comercializarea unui autoturism aflat la bilanţul contabil al Întreprinderii Municipale "Comunservice" Criuleni Decizie Consiliu Local 09.12.2015
           Decizie nr. 6/12 din 09 decembrie 2015 Cu privire la acordarea unor ajutoarea materiale din fondul de rezervă al bugetului local Decizie Consiliu Local 09.12.2015
           Decizie nr. 6/13 din 09 decembrie 2015 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Orăşenesc Criuleni nr. 3/3 din 25 septembrie 2015 Decizie Consiliu Local 09.12.2015
           Decizie nr. 6/14 din 09 decembrie 2015 Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului orăşenesc Criuleni nr. 4/22 din 25 septembrie 2015 Decizie Consiliu Local 09.12.2015
           Decizie nr. 6/15 din 09 decembrie 2015 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Orăşenesc Criuleni nr. 1/3 din 06 iulie 2015 " Cu privire la formarea comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului local Criuleni Decizie Consiliu Local 09.12.2015
           Decizie nr. 6/16 din 09 decembrie 2015 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Orăşenesc Criuleni nr. 3/5 din 24.03.2015 Decizie Consiliu Local 09.12.2015
           Decizie nr. 6/17 din 09 decembrie 2015 Cu privire la schimbarea destinaţiei unor bunuri imobile Decizie Consiliu Local 09.12.2015
           Decizie nr. 6/18 din 09 decembrie 2015 Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi proprietate a primăriei or. Criuleni, bd. Biruinţa 12 Decizie Consiliu Local 09.12.2015
           Decizie nr. 6/19 din 09 decembrie 2015 Cu privire la anularea rezultatelor licitaţiei de vînzare a unor loturi de teren Decizie Consiliu Local 09.12.2015
           Decizie nr. 6/20 din 09 decembrie 2015 Cu privire la expunerea la licitaţie cu strigare a unor loturi de teren public Decizie Consiliu Local 09.12.2015
           Decizie nr. 6/21 din 09 decembrie 2015 Cu privire la includerea unor agenţi economici în lista plătitorilor de taxe locale pentru unităţile comerciale Decizie Consiliu Local 09.12.2015
           Decizie nr. 6/22 din 09 decembrie 2015 Cu privire la excluderea unor agenţi economici din lista plătitorilor de taxe locale pentru unităţile comerciale Decizie Consiliu Local 09.12.2015
           Decizie nr. 6/23 din 09 decembrie 2015 Cu privire la acordarea unor scutiri la plata taxei locale pentru unităţile comerciale Decizie Consiliu Local 09.12.2015
           Decizie nr. 6/24 din 09 decembrie 2015 Cu privire la aprobarea regimului de lucru al unor unităţi comerciale Decizie Consiliu Local 09.12.2015
           Decizia nr. 6/25 din 09 decembrie 2015 Cu privire la efectuarea lucrărilor cadastrale în scopul scoaterii la licitaţie de vînzare cumpărare şi arendă a unor loturi de teren public Decizie Consiliu Local 09.12.2015
           Decizia nr. 6/25 din 09 decembrie 2015 Cu privire la efectuarea lucrărilor cadastrale în scopul scoaterii la licitaţie de vînzare cumpărare şi arendă a unor loturi de teren public Decizie Consiliu Local 09.12.2015
           Decizie nr. 6/26 din 09 decembrie 2015 Cu privire la executarea unui titlu executoriu Decizie Consiliu Local 09.12.2015
           Decizie nr. 6/27 din 09 decembrie 2015 Cu privire la defrişarea şi curăţarea unor arbori amplasaţi în teritoriul administrat de Primăria or. Criuleni Decizie Consiliu Local 09.12.2015
           Decizie nr. 6/28 din 09 decembrie 2015 Cu privire la abrogarea unor decizii ale Consiliului Orăşenesc Criuleni Decizie Consiliu Local 09.12.2015
           Decizie nr. 6/29 din 09 decembrie 2015 Cu privire la acordarea unor scutiri la plata impozitului pe bunurile imobile din motiv de deces Decizie Consiliu Local 09.12.2015
           Decizie nr. 6/30 din 09 decembrie 2015 Cu privire la atenţionarea locuitorilor or. Criuleni privind executarea unor lucrări de construcţie neautorizate Decizie Consiliu Local 09.12.2015
           Dispoziţia nr. 117 din 10 decembrie 2015 Cu privire la alocarea unor mijloace băneşti Dispoziție Primaria 10.12.2015
           Decizie nr. 118 din 15 decembrie 2015 Cu privire la acordarea unor premii Dispoziție Primaria 15.12.2015
           Dispoziţia nr. 119 din 17 decembrie 2015 Cu privire la convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Orăşenesc Criuleni Dispoziție Primaria 17.12.2015
           Dispoziţia nr. 121 din 21 decembrie 2015 Cu privire la acordarea unor premii Dispoziție Primaria 21.12.2015
           Decizia nr. 7/1 din 23 decembrie 2015 Cu privire la efectuarea unor modifiări la unele articole şi aliniate ale bugetului local Decizie Consiliu Local 23.12.2015
           Decizia nr. 7/2 din 23 decembrie 2015 Cu privire la aprobarea cotizaţiei de membru al Congresului Autorităţilor Locale din Moldova Decizie Consiliu Local 23.12.2015
           Decizie nr. 7/3 din 23 decembrie 2015 Cu privire la rectificarea bugetului local Decizie Consiliu Local 23.12.2015
           Decizie nr. 7/4 din 23 decembrie 2015 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea procedurii de evaluare anuală a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici din primăria or. Criuleni Decizie Consiliu Local 23.12.2015
           Decizia nr. 7/5 din 23 decembrie 2015 Cu privire la executarea unui titlu executoriu Decizie Consiliu Local 23.12.2015
           Dispoziţia nr. 123 din 29 decembrie 2015 Cu privire la stabilirea normelor de consum de combustibil pentru perioada rece a anului 2015-2016 Dispoziție Primaria 29.12.2015
           Pagina