ISTORIE

Oraşul Criuleni, pentru prima dată este amintit ca punct de hotar la 23 septembrie a.1607, fiind cumpărat de Nicoară Donici cu 100 zloţi tătăreşti. La 1662 „Criulenii" era o localitate cunoscută alături de Ohrincea, Ustia, Zolonceni. Mitropolia din Iaşi la 1796 înaltă aici o biserică din lemn, iar în 1814 din piatră. La 1836 această aşezare de răzeşi cu 153 de ogrăzi, 478 de bărbaţi şi 471 femei făcea două mari tîrguri numite nedee - 23 aprilie de Sf. Gheorghe şi la 01 octombrie de Procoave.

Pe la mijlocul secolului XIX criulenenii ţineau patru fabrici de vopsire a lînii, un chei fluial pe Nistru şi pod umblător, moară plutitoare, fabrică de spirt, han şi crîşmă. La 01 octombrie 1866 este înagurată o şcoală parohială.

Primar: Simon Dumitru

Telefon de contact: 0 248 22 585

Componenţa: or. Criuleni, s. Ohrincea şi s. Zolonceni  

Populația: Circa 8 830 locuitori

 

 

 

 

Legenda Criuleniului

Și aici există, ca la Cimișlia, o variantă locală a legendei cu Romeo și Julieta ca "explicație" etimologică: aici sunt denumiți Criu și Lenuța. Ca în celelalte variante, cei doi îndrăgostiți sunt proveniți din localitățile vecine, și părinții le interzic să se căsătoreasca. Dar, în timp ce legenda Cimișleană are un sfârșit vesel, cea Criuleană are un sfârșit tragic: negăsind nici-o soluție, Criu și Lenuța s-au aruncat în Nistru. În acel loc veneau părinții și rudele celor doi tineri, și îi plângeau, regretând tragedia pe care au provocat-o. Peste puțin timp părinții și rudele au trecut cu traiul pe malul Nistrului, dorind sa fie mai aproape de cei dragi, iar localitatea au numit-o Crio-Leana.

Lingviștii socotesc denumirea de Criuleni ca o deformare a numelui Crinuleni, de la Crin.

Criuleni din anul 1998 este înfrățit cu orașul Orăștie din România.

Amplasare

Orașul Criuleni este așezat într-o regiune de coline și șes, pe malul drept al râului Nistru, la distanță de 45 km nord-est de la capitala Republicii Moldova – Chișinău. Altitudinea medie este de 19 m.

Resurse naturale

Orașul Criuleni este amplasat pe un teritoriu de 3.117 ha, inclusiv extravilan 2.430 ha, intravilan 697 ha. În componența primăriei sunt incluse satele Ohrincea și Zolonceni. Satul Ohrincea are suprafața de 1.208 ha, inclusiv extravilan 1.021 ha și intravilan 187 ha. Satul Zolonceni este amplasat la o distanță de 4 km de Criuleni, are 77 gospodării și suprafața lui este inclusă în suprafața orașului. Astfel suprafața totală a fondului funciar este de 4.325 ha. Râul Nistru se mărginește pe partea de nord-est cu orașul Criuleni pe o distanță de 3 km.

Demografie

Structura etnică

Structura etnică a orașului conform recensământului populației din 2004

Grup etnic  Populație      % Procentaj
Băștinași declarați Moldoveni    6,089  85.30%
Băștinași declarați Români 46    0.64%
Ruși       477    6.68%
Ucraineni 419    5.87%
Găgăuzi 22 0.31%
Bulgari 20 0.28%
Alții 65  
Total 7,138  100%

Economie

Ramura de bază a orașului este agricultura, cultivarea și prelucrarea strugurilor, industria alimentară de producere și prelucrare a fructelor și legumelor, mezelurilor și uleiurilor vegetale. Pe teritoriul orașului activează peste 700 agenți economici, cea mai mare parte o constituie gospodăriile țărănești – 596. Numărul agenților care activează cu statut de persoană juridică este de circa 50 întreprinderi, cea mai răspândită formă fiind societatea cu răspundere limitată – 29 întreprinderi și societăți pe acțiuni – 11 întreprinderi.

În teritoriu funcționează fabrica de vinuri „Nistru-Vin”, 6 formațiuni agricole care arendează 764 ha de pământ agricol de la 400 deținători de cote, filiala Criuleni a fabricii de conserve din satul Coșnița, care se ocupă cu prelucrarea legumelor și ambalarea lor. Orașul dispune de o piață, 3 filiale ale băncilor comerciale și 2 filiale ale companiilor de asigurări, precum și de o instituție de consultanță juridică.

Infrastructură

Drumurile publice din orașul Criuleni au o lungime totală de peste 35 km, dintre care cele cu acoperire rigidă constituie 21 km. Drumurile naționale cu acoperire rigidă au o lungime de 18 km, cele locale – respectiv 3 km.

Populația orașului Criuleni este de 10.000 locuitori, dintre care 8.700 locuiesc nemijlocit în oraș, iar restul în cele două localități rurale Ohrincea și Zolonceni, care intră în componența orașului. Din cei 8.700 de locuitori 6.800 sau 78% sunt moldoveni, restul – ruși, ucraineni și alte naționalități. Pe teritoriul orașului sunt: o instituție preșcolară, 2 școli de cultură generală în care învață 525 elevi, un liceu cu 727 elevi și două instituții profesionale de învățământ în care își fac studiile 580 elevi. Sistemul de ocrotire a sănătății este format din spitalul raional, un centru al medicilor de familie și patru farmacii. În sistemul de ocrotire a sănătății activează 112 medici și 314 personal medical mediu. În domeniul sportului orașul dispune de un stadion și o școală sportivă pentru copii.

Cultură

Instituțiile culturale din oraș sunt Biblioteca publică, școala de arte pentru copii, casa de cultură, muzeul etnografic și Centrul de creație și agrement pentru copii. De asemenea în satul Ohrincea, care intră în componența orașului, funcționează o bibliotecă sătească și o casă de cultură. În oraș apare buletinul informativ local al primăriei Criuleni.