(0-248) 22 585

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa Primăriei Criuleni

Strada Biruinta 12, MD-4801

Orașul Criuleni

Scrieți-ne un mesaj

ro

Cum să înregistrezi o întreprindere individuală

 

LEGE Nr. 845 
din  03.01.1992
cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi

http://lex.justice.md/viewdoc.php?id=311735&lang=1